Prof.Dr.Dilşad TÜRKDOĞAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Video EEG Laboratuvarı

 


Ana Sayfa

Özgeçmişim (CV)

Yayınlarım

Faaliyetlerim

Video EEG

Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları

Faydalı Bağlantılar

Basında

Bize Nasıl Ulaşırsınız?
 

 

Pediatrik Konuşma ve Dil Terapisi
                                 

Çevremizle iletişim kurarken çeşitli yöntemler kullanırız. Beden dili, göz kontağı, mimik (yüz ifadeleri), jest (el hareketleri), sesimizin tonu bunlardan sadece bir kaçıdır.  Konuşma ve Dil becerileri de birbirimizi anlamaya ve kendimizi ifade etmeye yarayan en temel unsurladır. Bu sayede çevremizle sosyal ilişkiler kurabilir ve devam ettirebiliriz.

 

İyi düzeyde konuşma ve dil becerisine, iletişim gücüne sahip olan çocuklar hayata daha kolay başlayabilirler. Bu yetiler onların arkadaşlıklar kurmalarına, kendilerini kolayca ifade edebilmelerine, sosyal bir varlık olarak gelişebilmelerine ve daha iyi öğrenebilmelerine yardım eder. İletişim problemine sahip çocuklar sıkıntı, sosyal izolasyon yaşayabilir ve kapasitelerinin altında bir başarı gösterebilirler.

 

Çocukların konuşma ve dil becerileri, iletişim yelpazesi’nin sadece bir parçasıdır. O yüzden bu alanda yapılacak değerlendirmede, bu becerilerin oluşması için gerekli olan tüm temel basamaklar da incelenmelidir. Örneğin, çocuğun dikkat ve dinleme seviyesi, oyun becerileri, konuşulan dili anlaması, kendini ifade edebilme yeteneği,  ses düzeni bilgisi ve kullanımı,  ve sosyal becerileri (göz kontağı, beden dili, sırasını bekleyebilmesi vb) bir bütünün vazgeçilmez parçaları olarak değerlendirilmelidir.

 

Aile ve anaokulu/okul ile kurulacak diyaloglar, gerektiğinde çocuğun birlikte çalıştığı diğer eğitim ve sağlık alanından profesyoneller (özel eğitim uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı, odyolog, fizyoterapist vb) ile yapılacak ekip çalışması iletişim sorunu yaşayan bir çocuğun ve ailesi’nin yaşam kalitesini arttırmak ve doğru bir hizmet sunabilmek için gereklidir.

 

Çocuklar özellikle (0-5) yaş arasında çeşitli sebeplerden dolayı iletişim sorunu yaşayabilirler. Bu sebeplerden sadece bir kaçını şöyle sıralayabiliriz:

 

 • Konuşma ve Dil gecikmesi ve/ya bozukluğu kalıtımsal olabilir

 • İşitme, görme sorunlarının, fiziksel engelin ( örn:serebral palsi), uzun süreli orta kulak enfeksiyonlarının (otitis media) yaşanması 

 • Uyaran azlığı- çocukla iletişim kuran kişilerin, onunla yeterince kaliteli zaman geçirememesi

 • Çocuğun yüz kaslarının gelişiminin yavaş olması gibi

 

Konuşma ve Dil ve Sosyal iletişim sorunlarının temeli ne olursa olsun ERKEN TANI ve TEDAVİ’ nin önemi artık tüm dünyada kabul edilmiş olmaktadır. İletişim sorunlarının iyileştirilmesi ve mümkünse giderilebilmesi için çocuğa ve aileye verilecek destek, (0-5) yaş dönemi arasında büyük önem taşımaktadır. Çocukların konuşma ve dil becerilerinin bu yaş dönemi içinde hızla gelişebildiği gözlemlenmiştir.

 

Özel Eren Çocuk Nörolojisi ve Psikiatri Merkezi, Pediatrik Konuşma ve Dil Terapisi Bölümü altında şu hizmetler verilmektedir: Özellikle (0-8) yaş Pediatrik Konuşma ve Dil Değerlendirmesi, Tanı konulması, Uygun Tedavi ve Terapi Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması, Düzenli Kontrol, Aile ve çocukla çalışan diğer profesyoneller için hazırlanan Yazılı/Sözlü Öneriler, Ev programları vb.

 

 Pediatrik Konuşma ve Dil Terapisi bünyesi altında aşağıdaki iletişim sorunları üzerinde çalışılmaktadır:

 

 • Konuşma ve Dil Gecikmesi

 • Konuşma ve Dil Bozukluğu

 • Artikülasyon Bozukluğu (5 yaş üzeri bu konuda sorun yaşayan çocuklar da görülebilir)

 • Apraksi

 • Kekemelik

 • Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk

 • Down Sendromu

 

Çocuğunu en iyi tanıyan, onunla en çok zamanı geçiren kişiler aileleridir. Bu sebeple, konuşma ve dil terapisi’nden olumlu sonuçlar almak için  çocuk, ailesi, konuşma ve dil terapisti ve gerekli diğer profesyoneller tarafından oluşturulacak multidisipliner ekip çalışması vazgeçilmezdir.

 

 

Pediatrik Konuşma ve Dil Terapisti

Birgül Çay

 [Ana sayfa] [Özgeçmişim] [Yayınlarım] [Faaliyetlerim] [Video EEG]

[
Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ] [Faydalı Bağlantılar] [Basında] [Bize Nasıl Ulaşırsınız?]