Prof.Dr.Dilşad TÜRKDOĞAN
Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Video EEG Laboratuvarı

 


Ana Sayfa

Özgeçmişim (CV)

Yayınlarım

Faaliyetlerim

Video EEG

Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları

Faydalı Bağlantılar

Basında

Bize Nasıl Ulaşırsınız?
 

 

OKULA GEÇ KALMA’ PROJESİ NEDİR? 

HEDEFLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

 

Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN

Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Proje Koordinatörü

www.okulageckalma.org.tr

 

            ‘Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi ‘ başlıklı ve kısa adı ile ‘Okula Geç Kalma’ projesi  (sözleşme no: TR 0801.06-03/594) AB ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen ‘Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme’ hibe programı çerçevesinde 17.12.2010 ile 16.12.2011 tarihleri arasında yürütüldü.

Projenin faydalanıcısı ve yürütücüsü olan  Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD), 2005 yılında kurulmuş olan,  hekim, ebe, dişhekimi, eczacı, hemşire,biyolog, psikolog, sağlık teknisyeni gibi kadın sağlıkçılardan oluşmaktadır ve sağlık alanında yurtiçi, yurtdışı kadın sağlıkçılar arasında iletişim, bilgi akışı, dayanışma, üretim zemini oluşturarak, toplumun sağlıkla ilgili varolan ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlarını, sorunlarını tespit edip bunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunmayı amaçlayan gönüllü bir kuruluştur.Projenin ortağı T.C. İstanbul Fatih Belediyesidir. Projenin kadrosu 1 koordinatör, 2 danışman, 3 psikolog ve 1 sekreterden oluşmaktadır.

Nihayi faydalanıcılar:

1-            T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

2-            İlçe ilkokul ve okul öncesi eğitim kurumları

3-            İlçe rehberlik araştırma merkezi

4-            İlçe halkı

 

Hedef gruplar:

1-            MEB’na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarında görev alan öğretmenler 

2-            36-72 ay yaş grubunda çocuğu olan anne ve babalar

3-            36-72 ay yaş grubunda özel eğitim gereksinimi (nöromotor-psikososyal gelişim geriliği, sosyal uyum ve davranış sorunu) bulunan çocuklar ve anneleri 

4-            Engelli çocuğu olan anneler

 

Hedefler:

Proje Fatih ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Fatih, 443.955  (Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, 2008) kişilik nüfusuyla, Anadolu’daki pek çok ilden daha kalabalık bir ilçedir. İlçede, farklı dini, etnik ve  kültürel gruplar yaşamaktadır. Özellikle 1950’lerde başlayıp, 80’lerden günümüze devam eden göç dalgalarıyla, İstanbul’un genelinde olduğu gibi, Fatih’te de -varolan kaynakların üzerinde- aşırı bir nüfus oluşmuştur. Günümüzde Fatih’te iç göç eskisine göre daha yavaş hızda fakat devam etmekte, ayrıca ilçe çevre ülkelerden de göç almaktadır. Bölgede sağlıklı bir toplumsal yaşamın oluşabilmesi için, özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinin, mevcut nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda, gelişmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda kurumsal kapasitenin geliştirilebilmesi için, Sivil Toplum’un koordinasyon desteğine ve Sivil Toplum aracılığıyla uluslararası standartta uzman bilgisinin bölgeye aktarılmasına ihtiyaç vardır. Genelde, alt-orta sosyo-ekonomik göstergelere sahip bölgede, yaşam koşullarının zorlayıcı etkisiyle aileler çocuklarının özel ihtiyaçlarını fark etmekte gecikebilmekte ve gerekli tedbirleri göz ardı edebilmektedirler. Sivil Toplumun buradaki rolü, ailelerin ve ilçe halkının farkındalığını arttırmak, okul öncesi eğitime erişimlerini sağlamak, çocukların gelişimsel güçlüklerini belirleyecek ve bu güçlükleri azaltacak metodlar geliştirmek, ilçe halkının, yerel ve merkezi kuruluşların bu metodlardan faydalanmalarını sağlamaktır.

Projenin genel hedefleri, bölgesel ve bireysel farklılıkların azaltılması, okul öncesinde okullaşma oranının arttırılması ve eğitim kurumlarında kapasitenin, AB ülkelerinde kullanılan stratejiler doğrultusunda geliştirilmesi, okul-aile işbirliğinin geliştirilmesidir.

Genel hedefler doğrultusunda çalışmanın özel amaçları:

1-Anasınıfı öğretmenlerinin özel eğitim gereksinimli çocuklar hakkında farkındalıklarının, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi alanında mesleki bilgilerinin  arttırılması,

2-Anne-babaların, özel eğitim gereksinimli çocuklar hakkında farkındalıklarının arttırılması ve çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilendirilmesi, olumlu anne-baba tutumlarının geliştirilmesi, 

3-Özel eğitim gereksinimli çocukların belirlenmesi ve ailelerin ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi,

4-Engelli annelerinin, çocuk bakımı ve eğitimi alanında sertifikalandırılmaları;   

5-Okul öncesi erken özel eğitimin ve kaynaştırma eğitiminin güçlendirilmesi hedefinin gerçekleşmesini sağlayacak taraflar (Aile-Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM)-okul) arasındaki işbirliğinin ve diyaloğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

6-Okul öncesi özel eğitimin ve kaynaştırma eğitiminin önemine dair ilçe halkında farkındalık oluşturulmasıdır. 

Temel Faaliyetler:Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek amacıyla başlıca 4 alanda faaliyet yürütüldü.

1-Anne-Babalara ‘Olumlu Anne-Babalık’ Eğitim Seminerleri :

Faaliyet tanımı: Okullarda anne-babalara, çocuk bakımı ve gelişimi, çocukların özel gereksinimlerinin fark edilmesi, doğru davranış geliştirmeleri amacıyla verilecek seminerler

Hedef kitle: 700 anne ve 300 baba olmak üzere, 1000 kişi

Faaliyetin gerçekleşmesi: 16.04.2011- 15.12.2011 tarihleri arasında ilçenin en dezavantajlı mahallelerindeki MEB’na bağlı 24 okulda 2’şer saatlik seminerler verildi. Seminerlerde;

1-            Çocuklarda Öğrenme Bozuklukları 

2-           Anne- Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

3-           Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları konuları proje uzmanlarınca anlatıldı.

Genelde velilerden gelen farklı konulardaki sorular da cevaplandırıldı. Bu nedenle genellikle seminer süreleri planlanandan daha uzun oldu.

935anne, 35 baba ve toplam 970 ebeveyin katıldı.  Okul adları ve katılımcı sayıları tablo 1’de gösterildi.

 

2-Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Belirlenmesi ve Ailelerin Yönlendirilmesi:

Faaliyet tanımı: Projede görevli psikologların vereceği gelişimsel tarama testi ve sosyal uyum ve davranış ölçeklerinin uygulanması. Çocukların uygun eğitim programlarından faydalanabilmeleri için ailelerin yetkili kuruluşlara yönlendirilmesi.

Hedef kitle: 36-72 ay yaş grubunda 1000 çocuk ve aileleridir.

Faaliyetin gerçekleşmesi:  1 Nisan-2 Aralık 2011 tarihleri arasında aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirildi:

 

Tablo 1: Seminer verilen okullar ve katılımcı sayıları

Okul İsmi

Katılımcı sayısı

Edirnekapı İ.Ö.O.

59

Hacı Süleyman bey İ.Ö.O.

36

Karagümrük İ.Ö.O.

10

Mimar Sinan İ.Ö.O.

15

Vasıf Çınar İ.Ö.O.

67

Akşemsettin İ.Ö.O.

40

Kırımlı Aslanbey İ.Ö.O.

44

Yunus emre İ.Ö.O.

55

Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O.

34

Genç Osman İ.Ö.O.

20

Şeyhulislam Hayri efendi İ.Ö.O.

43

Silivrikapı İ.Ö.O.

37

İskenderpaşa İ.Ö.O.

27

Katip Çelebi İ.Ö.O.

31

29 Mayıs İ.Ö.O.

35

Yavuz Selim İ.Ö.O.

116

Cibali İ.Ö.O.

63

Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O.

40

Kocamustafa paşa İ.Ö.O.

36

İbrahim Alaaddin Gövsa i.ö.o.

41

Sancaktar Hayrettin i.ö.o

18

Yunus Emre İ.Ö.O.

38

Vedide Baha Pars İ.Ö.O

41

Topkapılı Mehmet Bey İ.Ö.O.

24

TOPLAM OKUL

SEMİNER SAYISI: 24

970

 

1-            Fatih Belediyesi sınırlarındaki dezavantajlı 14 mahalle ve bunların sokakları en dezavantajlıdan daha az dezavantajlıya göre sıralandı.

2-            Bu sıralamaya göre belirlenen her sokak  hane-hane sırasıyla toplam 14 mahallede 784 sokak ve 24786 hane psikologlar tarafından ziyaret edilerek, ailelere kısaca faaliyet tanıtılıp broşür verilerek 3-6 yaş çocuklar değerlendirilmek amacıyla davet edildi (tablo 2).

3-            Bu ailelere, Fatih Belediyesine ait Yavuz Selim Yaşam Merkezi, Silivrikapı Bilgi Evi ve Nişanca Bilgi Evinde psikologlar tarafından değerlendirme yapmak üzere telefon ile arayarak randevu verildi.

4-            Ulaşan 3-6 yaş arası 1195 çocuğa Denver Gelişimsel Tarama Testi II (DGTT) ve Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (DEÇOTÖ) uygulandı. Sonrasında her anneye okul öncesi eğitimin önemi anlatılarak katılım teşvik edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre 974 çocuğun sonuçu normal; 223 çocuğun 1 veya 2 alanda gerilik saptandı (tablo 2). Sadece 1 alanda gerilik bulunması ‘şüpheli’ olarak kabul edilmektedir. 2 alanda da geriliği olan çocuk, ‘anormal’ kabul edildiği için özel eğitim desteği alması gerekmektedir. Sonuçlar tablo 2’de gösterildi.

5-            Test sonuçu anormal olan 88 olgunun özel eğitim desteği alabilmesi için ilçe Rehberlik Araştırma merkezinde (RAM) değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ailelerin RAM içindeki rutin randevu yoğunluğundan etkilenmemeleri için RAM yönetimi ile görüşülerek Ekim 2011 tarihinden itibaren belli gün ve saatlerde değerlendirilmeleri planlandı. Bu bilgi ailelere telefon edilerek bildirildi.

6-            Rapor tamamlandığı dönemde RAM’dan alınan bilgiye göre 11.çocuğa değerlendirme yapılmış ve özel eğitim kararı alınmıştı.

 

7-            Test sonuçu şüpheli bulunan 137 çocuğun annesine eksik alanları desteklemek üzere eğitim verilmesi planlandı. İlk aşamada 14.12.2011 tarihinde  davet edilen 57 annenin 11’i eğitim almak üzere Yavuz Selim yaşam Merkezinde yapılan 2 saatlik seminere katıldı.

 

Tablo 2: Tarama sonuçlarının mahallelere göre dağılımı

 

MAHALLE

Gezilen Sokak

/hane Sayısı

OLGU

ŞÜPHELİ

ANORMAL

Yavuz Selim

50

321

37

14

Ayvansaray

140

126

6

7

Balat

103

205

12

7

Derviş  Ali

109

48

3

0

Hacı Kadın

21

4

5

0

Nişanca

49

167

13

32

Cibali

76

37

7

7

Karagümrük

60

32

3

2

Zeyrek

40

16

5

1

Cerrahpaşa

30

2

2

0

Sümbü lEfendi

22

113

0

14

Silivrikapı

49

124

44

4

Hoca Gıyaşettin

26

0

0

0

Molla hüsrev

19

0

0

0

TOPLAM

794 / 24786

1195

137

88

 

3-Engelli Annelerine ‘Özel Çocuk’ Bakımı ve Eğitimi Kursu:

Faaliyet tanımı: ‘Özel Çocuk Bakımı ve Eğitimi’ kursunda verilecek sertifikalı eğitimler

Hedef kitle: Engelli çocuğu olan 50 anne

Faaliyetin Gerçekleşmesi: Ekim-Kasım 2011 tarihinde aşağıdaki aşamalarda yürütüldü:

1-            Fatih ilçesinde yaşayan engelli çocuğu olan 50 anneye ulaşmak için Fatih Belediyesi Engelliler Koordiasyon merkezi yetkilileri, ilçe okulları içinde özel alt sınıf ya da kaynaştırma öğrencisi kabul eden okul idarecileri ile görüşülerek faaliyet tanıtıldı.

2-            Bu kanallardan ulaşılan annelere faaliyeti tanıtmak amacıyla 3 farkı mekanda tanıtım toplantıları yapıldı: 1)-  07.10.2011 tarihindeki   Yavuz Selim Yaşam Merkezindeki toplantıya  39 anne katıldı ve 19 anne kursiyer olma üzere ön kayıt yaptırdı. 2)- 10.10.2011 tarihinde Fatih  ERAM  iş engelliler okulunda yapılan toplantıya 27 kişi katıldı 27 kişi kayıt yaptırdı. 3)- 20.10.2011  tarihindeki   Oruç Gazi  İlköğretim  okulundaki  toplantıya 40 anne katıldı ve  25 anne kursiyer olma üzere ön kayıt yaptırdı.

3-            Kurs konuşmacıları ve program akışı belirlendikten sonra ön kayıt yaptıran  tüm annelere telefon ile ulaşılarak kursa tekrar davet edildi.

4-            Ön kayıt yaptıran annelerin ulaşım olanakları nedeniyle, önerileri doğrultusunda kurs program sabah  ERAM Fatih İlköğretim  İş okulu ve öğleden sonra Oruç Gazi  İlköğretim Okulu’nda olmak üzere 2 ayrı oturumda 14.11.2011- 28.11.2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

5-            Toplam 11 günde 11 eğitmen, 22 farklı konuda 3’er  saat teorik ve bunlar içinde 12  konuda ek olarak 1’er  pratik eğitimi 2 farklı oturumda tekrarladı .

Eğitim müfredatı tablo 3’de gösterildi.

 

Tablo 3: Kurs müfredatı

Konu

Uzman

0-6 yaş sinir sistemi, nörolojik ve duygusal gelişimi ile ilgili genel kavramlar

Uz. Psi. Selcen Eldemir

Nörolojik gelişimde aksaklıkları erken fark etme

Uz. Psi. Selcen Eldemir

0-6 yaş çocuğun toplumsal uyum ve ruhsal/duygusal gelişim becerileri

Uz. Psi. Özge Özyurt

0-6 yaş çocuğun gelişiminde oyun

Uz. Psi. Özge Özyurt

Çocuklarda Öğrenme Bozuklukları

Uz. Psi. Özge Özyurt

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Uz. Psi. Yüksel Seçkin

Anne- Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

Uz. Psi. Selcen Eldemir

0-6 yaş çocuğun gelişiminde uygun ortamın geliştirilmesi ve düzenlenmesi

Uz. Psi. Tuğçe Yarlığan

Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları

Uz. Psi. Tuğçe Yarlığan

Davranış Değiştirme ve Disipline Etme Yöntemleri

Uz. Psi. Tuğçe Yarlığan

Davranış sorunları olan çocukla baş etme

Uz. Psi. Tuğçe Yarlığan

Eğitici anneliğin kapsamı, amaç ve hedefleri

Uz. Psi. Tuğçe Yarlığan

Fiziki-bilişsel-duygusal alanlarda mahrum olmuş çocuk ile baş etme

Psi.Talin Öcal

Stres ve Baş Etme Yöntemleri

Psi.Talin Öcal

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Uz. Psi. Ezgi Altun

Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi  ve Materyal Geliştirme

Asuman Z. Günaydın

Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi

Mehmet Ala

Öğrenme Becerileri  Eğitimi  Çocuk Gelişim ve Eğitim

Uzm. Demet Gülaldı

Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması Çocuk Gel. ve Eğitim

Uzm. Demet Gülaldı

Sosyal Destek Hizmetleri:

Uz. Gülcan Urhan

Çocukta doğru beslenme ve ilk yardım

Dr. Ayşe GÜNEY

Çocuk sağlığı ve hastalıkları: korunma ve bakım

Dr. Ayşe GÜNEY

 

6-            Toplam 39 anne kursa katıldı. Kurs sonunda %70 oranında katılım sağlayan 29 anne Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı  ‘Özel Gereksinimli Çocukların Bakım ve Eğitimi Meslek Sertifikası’  hak etti. Katılım oranlarının kişi sayısına göre dağılımı tablo 4’de gösterildi.

 

Tablo 4: Katılım oranının katılımcı sayısına göre dağılımı

Katılımcı Sayısı

Katılım Oranı (%)

20

100

2

90

3

80

4

70

 

4-Anasınıfı Öğretmenleri ‘Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi’ Seminerleri: Faaliyet tanımı: İlçedeki anasınıfı öğretmenine ilköğretim okullarında, erken özel eğitimin ve kaynaştırma eğitiminin güçlendirilmesi amacıyla verilecek sertifikalı eğitim seminerleri, eğitim seminerlerinin başlangıcında ve sonunda uygulanacak anketler.

Hedef kitle: İlçede görevli 124 anasınıfı öğretmeni

Faaliyetin gerçekleşmesi: 21.3-1.4.2011 tarihleri arasında Fatih İlçesi Oruç Gazi İlköğretim okulunda, MEB’na bağlı ilçe ilköğretim okullarında görevli anasınıfı öğretmenlerine yönelik eğitim seminerleri verildi. Katılımlan 64 öğretmenin çalışma takvimine göre sabah ve öğleden sonra olarak 2 grup halinde, Tablo 5’de gösterilen 16 konu başlığında, toplam 32 seminer ve 64 saat eğitim verildi.

 

Seminerlere ilçe müdürlüğü tarafından görevlendirilen 124 öğretmenin 65’i katıldı ve %70 oranında katılım sağlayan 44 okul öncesi öğretmenlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü onaylı “Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Mesleki Gelişim Sertifikası” verildi.

 

Tablo 5: Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi’ Seminerleri müfredatı

 

Konu

Uzman

Konuşma ve dil gelişim bozuklukları

Uz. Ayşegül TURAN

Serebral palsi

Prof.Dr.Dilşad TÜRKDOĞAN

Epilepsi

Prof.Dr.Dilşad TÜRKDOĞAN

Engelli Çocuklarda Görme, Önemi, Tanılama, Yapılacaklar

Doç.Dr.Nazan BAYKAN

Zihinsel Engelli Özellikleri ve Sosyal Uyumlarının Sağlanması

Psi. Ebru SAKIZ

Zihinsel Engelli Davranış Değiştirme ve Beceri Öğretimi

Uz. Öznur TUŞ

Otistik Çocukların Özellikleri ve Sosyal Uyumlarının Sağlanması

Uz. Demet GÜLALDI

Otistik Çocuklarda Davranış Değiştirme ve Beceri Öğretimi

Demet GÜLALDI

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocuklarda Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri

Uz.Öznur TUŞ

Sınıfta Zor Çocuklar ve Başa Çıkma Becerileri

Pdr.Mehmet DİNÇ

Sınıfta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Psi. Ebru SAKIZ

Sınıfta Etkili Disiplin Yöntemleri

Osman BAŞ

Öğretmen Tutumları ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Pdr.Mehmet DİNÇ

Çocuklarda Öğrenme Bozuklukları

Uz. Gözde ERDOĞAN

Zor Çocuklar ve Veliler ile Başa Çıkma Becerileri

Pdr. Ayşegül DİNÇ

Sınıfta Çatışma Yönetimi

Hasan Ali GÖNCÜ

 

Okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili görüşleri ve tutumlarının belirlenmesi için “Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Öğretmen Düşünce ve Tutumları Belirleme Anketi” proje uzmanları tarafından hazırlandı. Anket maddelerinin geçerlik-güvenilirlik çalışması İl Milli Eğitim Kültür Müdürlüğü tarafından uygun görülen Küçükçekmece Belediyesi sınırlarındaki okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan 60 okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirildi. Yapılan pilot çalışmada 60 okul öncesi öğretmenine uygulanan anketin istatistik çalışmaları sonuçu, seminerlerde de aynı şekliye uygulanmasına karar verildi. Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Seminerleri’nin ilk günü sabah ve öğlen gruplarına ayrı ayrı anketlerin öntest uygulaması yapıldı. Seminerlerin son günü de anketlerin sontest  uygulaması ile de son değerlendirme gerçekleştirildi. Toplam 60 öğretmen öntest ve sontest formlarını eksiksiz doldurdu. Bu anketler SPSS-10 programı ile değerlendirildi.

“Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Öğretmen Düşünce ve Tutumları Belirleme Anketi”  9 ana başlık ve bu başlığa ait toplam 30 sorudan oluşmaktaydı. Bu ana başlıklar, soru no.ları ve öntest-sontest sonuçlarının istatiksel değerlendirilmesi aşağıda özetlendi

1.                    ‘Aynı ortamda eğitim alma’ ile ilgili tutumlar: 1, 2, 4, 5, 12, 16, 18 ve 21. Sorular

Öğretmenlerin, alınan eğitim sonuçu bu konudaki düşüncelerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde düzelme izlenmiştir (t-test, p<0.02).  Derse katılım sıklığı artışı ile bu düzelme arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon da bulunmuştur (p<0.01) (Şekil 1).

Şekil 1

 

2.                   Kaynaştırma eğitimine başlama yaşı ile ilgili tutumlar: 3 ve 19. Sorular

Bu konuda eğitim sonunda öğretmenlerin düşüncelerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmamıştır (p=0.96). Eğitim öncesi ve sonrasında olumlu tutum ortalamalarının oldukça yüksek oranda olması farklılaşmanın ortaya çıkmasını da engellemiştir. 

3.                   Kaynaştırma eğitiminin genel etkisi ile ilgili tutumlar: 6 ve 20. Sorular

Bu konuda eğitim sonunda öğretmenlerin düşüncelerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark oluşmamıştır (p=0.36) Bu alt boyutta da gerek öntest gerekse sontest uygulamalarında oldukça yüksek ortalamalara sahiptir. Eğitim öncesi ve sonrasında olumlu tutum ortalamalarının oldukça yüksek oranda olması farklılaşmanın ortaya çıkmasını da engellemiştir. 

 

4.         Kaynaştırma eğitiminin özel gereksinimli çocuk açısından etkisi ile ilgili tutumlar: 22 ve 24. Sorular

Bu konuda eğitim sonunda öğretmenlerin düşüncelerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark oluşmamıştır (p=0.57).  Derse katılım sıklığı artışı ile bu düzelme arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon da bulunmuştur (p<0.01) (Şekil 2).

 

Şekil 2

 

5.                   Kaynaştırma eğitiminin normal gelişim gösteren çocuk açısından etkisi ile ilgi tutumlar: 7, 8,23,26 ve 27. Sorular

Bu konuda eğitim sonunda öğretmenlerin düşüncelerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark oluşmamıştır (p=0.27).

6.         Öğretmenin özel gereksinimli çocuk ile ilgili yeterliliğine dair tutumlar: 9,11,15,17,25,28.  Ve 29. Sorular

Öğretmenlerin, verilen eğitim sonuçu kendi yeterlilikleri konusunda istatiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde düzelme izlenmiştir (t-test, p=0.012). Derse katılım sıklığı artışı ile bu düzelme arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon da bulunmuştur (p<0.01) (Şekil 3).

 

Şekil 3

 

 

 

7.        Eğitim faaliyetlerinde işbirliğine gereksinim ile ilgili tutumlar: 13,14 ve 30. Sorular

Verilen eğitim sonuçu öğretmenlerin, aile, okul yönetimi ve rehberlik servisleri ile işbirliğine yönelik tutumlarında istatiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde düzelme izlenmiştir (t-test, p=0.001). Derse katılım sıklığı artışı ile bu düzelme arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon da bulunmuştur (p<0.001) (Şekil 4).

 

Şekil 4

 

8.                   Özel gereksinimli çocuk için değişiklikler yapma ile ilgili tutum. 10. Soru

Verilen eğitim sonuçu öğretmenlerin, bu konudaki tutumlarında istatiksel olarak anlamlı düzeyde değişiklik izlenmemiştir (t-test, p=0.16)

9.                    Ankete ait tüm puanların değerlendirilmesi sonuçunda; verilen eğitimin ardından öğretmenlerin, genelde, olumlu tutumlarda istatiksel olarak anlamlı düzeyde bir artış izlenmiştir  (p=0.035). Derse katılım sıklığı artışı ile bu düzelme arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon da bulunmuştur (p<0.007) (Tablo 6 ve Şekil 5).

Tablo 6- Öğretmen sayısının eğitime katılım saatlerine göre dağılımı

 

Katılınan ders saati

Öğretmen sayısı

1-5 saat

3

6-10 saat

1

11-15 saat

9

16-20 saat

11

21-26 saat

41

 

Şekil 5

 

Sonuç olarak; “Erken Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Seminer Programı” sonuçu katılan öğretmenlerin genel olarak tutumlarında olumlu bir yönde gelişme kaydedilmiştir. Alt başlık olarak da aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

1- Özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren yaşıtları ile aynı ortamlarda eğitim alması konusundaki olumlu görüşte bir yükseliş izlenmiştir.

2- Öğretmenlerin, kaynaştırma eğitimi hususunda kendi yeterlilikleri açısından güven artışı olmakla beraber kaynaştırma eğitimi hakkında hizmet içi eğitime ihtiyacı duyduklarını yüksek oranda belirtmişlerdir.

3- Öğretmenlerin, aile, okul yönetimi ve rehberlik servisleri ile işbirliğini talep etmişlerdir.

4- Seminer programına katılım sayısının artışı, tutumların olumlu yönde değişimine katkıda bulunmuştur.

 

Bu sonuçlar bir rapor halinde il Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulmuştur.

 

5- Diğer faaliyetler:

 

 1-10.12.2011 tarihinde Fatih Belediyesine ait Ali Emiri Kültür Merkezinde kapanış toplantısı düzenlendi ve aşağıdaki faaliyetler geçekleştirdi :

 

1-Proje sonuçlarının sunumu

2- Özel Eğitim Gereksinimli Çocuk Okulda: Kaynaştırma Eğitiminde Çocuğun Yönetimi’ isimli panel: Biri moderator olmak üzere 4 öğretim üyesi 3 farklı konferans verdiler.

 

Program aşağıda gösterilmiştir:

 

Eğitim Gereksinimli Çocuk Okulda: Kaynaştırma Eğitiminde

Çocuğun Yönetimi Paneli

 

Başkan: Prof. Dr. Mücella ULUĞ, Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

10: 30-11: 00: Kaynaştırma eğitiminde eğiticinin rolü.

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Emekli Öğretim Üyesi

 

11: 00-11: 30: Kaynaştırma eğitiminde okul idaresinin rolü.

Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

 

11:30-12:00 :  Kaynaştırma eğitiminde sınıf ve velilerin rolü

Y. Doç. Dr. Nur Akçin, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

 

12: 00-13: 00: Tartışma ve kapanış.

 

 

 

 

3-‘Özel Gereksinimli Çocukların Bakım ve Eğitimi Meslek Sertifikası’ hak eden annelere sertifika töreni

4-Projede emeği geçenlere plaket töreni

Toplantıya Fatih ve çevre ilçelerde görevli kaynaştırma eğitiminin yer aldığı okullarda görevli toplam 210 öğretmen ve yöneticileri katıldı. Ayrıca engelli kursuna katılan anneler ve ilçe halkından da katılım gerçekleşti.

 

2- Proje faaliyetlerinde işlenen konuları pekiştirici, hedefleri destekler konulardan oluşan bir kitap müfredatı hazırlanmıştır. ‘Okul Öncesi Eğitimde Çocuk’ adı verilen elinizdeki bu  kitaba 3 öğretim üyesi editörlük yapmıştır. Kitabın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ilköğretim okullarında görevli öncelikli kaynaştırma, özel alt sınıf ve okul öncesi sınıf öğretmenlerine, kursiyer annelere ve çocuğunda gelişim geriliği saptanan ailelere dağıtımı planlanmıştır.

 

Projenin amaçladığı, yaşıtlarına göre dezavantajlı durumda bulunan, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların belirlenmesi ve sorun alanları doğrultusunda özel eğitim desteği alarak,  okul öncesi eğitim kademesinde, normal gelişim seyri gösteren akranlarıyla aralarındaki farkın azaltılması; öğrenme güçlüğü içinde olan, çeşitli nörolojik gelişimsel gerilikleri olan özel eğitim gereksinimli çocukların, öğretmenler ve aileler tarafından erken yaşta fark edilmesi; özel eğitim gereksinimli çocukların ailelerinine rehberlik araştırma merkezine ulaşımını kolaylaştırmak ve işbirliğinin geliştirmek; çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçları konularında, öğretmenler ve ailelere eğitim verilmesi; çocuğun ev-toplum-okul ortamında uyumunun sağlanması; okul öncesinde özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi uygulamalarının arttırılması ve güçlendirilmesi; ailelerin 3-6 yaş çocuklarını büyütürken olumlu anne-babalık tutumları geliştirmesi;  engelli annelerine özel gereksinimli çocukların bakımı ve eğitimi konularında aydınlatılması; ilçe halkının ve ilgili kuruluşların farkındalık düzeyinin arttırılması ve engelli çocuklara aile ve okul tarafından doğru bakım ve tutum ve öğrenim yöntemlerinin sağlanması hedeflerini gerçekleştirdiği düşünülmektedir.

 

Ayrıca genel olarak, gelecekte Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal kapasitesi içinde insan kaynaklarınin gelişmesi; okul öncesi özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi uygulamalarının artması; özel eğitim gereksinimli çocukların, öğretmenleri ve aileleri yardımıyla, toplumsal hayata kendi becerileri doğrultusunda katılmalarının sağlanmasıyla, akranlarıyla aralarındaki farklılıkların azaltılması, kadın istihdamının artması, dezavantajlı gruplar adına, sosyal adalet ve fırsat eşitliğine katkıda bulunacağı umut edilmektedir.

                                                                                                                                                                            


[Ana sayfa] [Özgeçmişim] [Yayınlarım] [Faaliyetlerim] [Video EEG]

[
Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ] [Faydalı Bağlantılar] [Basında] [Bize Nasıl Ulaşırsınız?]