Prof.Dr.Dilşad TÜRKDOĞAN
Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Video EEG Laboratuvarı

 


Ana Sayfa

Özgeçmişim (CV)

Yayınlarım

Faaliyetlerim

Video EEG

Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları

Faydalı Bağlantılar

Basında

Bize Nasıl Ulaşırsınız?
   

OTİZM NÖROBİYOLOJİSİ

Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN

Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Otizm tek bir hastalık olmayıp, henüz gelişimini tamamlamamış olan beynin olağan dışı gelişim sonucu oluşan belirtileridir. Belirtiler, normale yakın ile ağır zihinsel gerilik düzeyine kadar geniş bir değişim gösterebilir. Başlıca sorun alanları; sosyalleşme, başkalarının niyet ve duygularını anlayamama sonucu sosyal iletişim yetersizliği, katı ve takıntılı düşünce ve davranışlar ile dil, iletişim ve hayali oyun geliştirme güçlüğüdür.

Otizm, çoklu genetik gelişimsel nörobiyolojik bir bozukluktur. Merkezi sinir sistemi başta olmak üzere bağışıklık, mide-bağırsak sistemi olmak üzere çok sayıda organ sistemi tutulur.

Otizmde merkezi sinir sistemi tutulumu ile ilgili bilgileri anatomik ve fonksiyonel görüntüleme teknikleri ile elde etmekteyiz. Buna göre otistik bireylerin bir kısmında belirtilerin başladığı dönem olan 2-4 yaş arası toplam beyin hacminde başlayan artış daha sonra gerileme göstermektedir. Aynı dönemlerde hemisfer içi kortikal yapılar arası bağlantılar aşırı gelişirken; iki hemisfer arası ve kortikal-subkortikal yapılar normalin altında gelişim göstermektedir. Korteks kalınlaşırken, 2 hemisferi birleştiren yapı olan korpus kallozum ince kalmaktadır. Ġşlevsel düzeyde ise bilgi işlemleyen ünitler olan ‘mikrokolumnar’ sistemler sayıca artmasına rağmen genişlikleri ve bağlantıları yetersiz oluşmaktadır. Ak madde kalınlığı artışı ve inhibitör (GABA) sisteminin az gelişimi sonucu epilepsi, duyu bozukluğu gibi eşlik semptomlarının geliştiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak otizm nörobiyolojisinde, nöronların organizasyonu safhasında yerel devreler korunur hatta aşırı gelişirken; korteks içi bölge ve bölgeler arası devreler yetersiz gelişimi kavramı gündemdedir. Bu farklılaşma sonucunda basit bilgi işlemleme sağlam kalırken; karmaşık bilgi işlemleme sistemleri etkilenir. Kortikal bağlantıların oluşum düzeyi ve bilgi işlemleme yeterliliğine göre otistik spektrumun farklı düzeylerdeki bozuklukları oluşur.


[Ana sayfa] [Özgeçmişim] [Yayınlarım] [Faaliyetlerim] [Video EEG]

[
Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ] [Faydalı Bağlantılar] [Basında] [Bize Nasıl Ulaşırsınız?]