Prof.Dr.Dilşad TÜRKDOĞAN
Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Video EEG Laboratuvarı

 


Ana Sayfa

Özgeçmişim (CV)

Yayınlarım

Faaliyetlerim

Video EEG

Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları

Faydalı Bağlantılar

Basında

Bize Nasıl Ulaşırsınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

1-Makaleler:

 

Uluslararası Dergiler

 

1- Türkdoğan Sözüer D, Emre S, Tanman F, Şirin A, Nayır A, Uysal V.

Efficiacy of captopril treatment in children with steroid resistant nephrotic syndrome.

Acta Paediatrica Japonica 1994;36:658-61.

 

2-Çalışkan M, Türkdoğan D, Özmen M, Cantez T, Baslo A, Apak S.

Continous muscle fiber activity syndrome.

Acta Paediatrica Japonica. 1995;37:94-6.

 

3- Türkdoğan Sözüer D, Barutçu ÜB, Karakoç Y, Yalçın E, Önen S.

The effects of antiepileptic drugs on serum zinc and copper levels in children.

Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 1995;6:265-69.

 

4-Yüksel A, Şenocak D, Türkdoğan Sözüer D, Keskin G, Dirican A, Cenani A, Yalçın E.

Effects of carbamazepine and valproate on brainstem auditory evoked potentials in epileptic children.

Child's Nervous System 1995;11:474-7.

 

5- Türkdoğan Sözüer D, Önsel Ç, Altıok E, Uslu İ, Yalçın E.

Cerebellar and subcortical blood flow abnormalities in children with partial epilepsy.

Brain and Development 1996:18;95-8.

 

6- Türkdoğan Sözüer D, Ataklı D, Okan D, Baybaş S, Arpacı B.

Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine and valproate.

European Journal of Pediatrics 1997;156:565-7.

 

7-Ataklı D, Türkdoğan Sözüer D, Atay T, Baybas S, Arpacı B.

Misdiagnosis and treatment in juvenile myoclonic epilepsy.

Seizure 1998:7:63-6.

 

8- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Şehiraltı V, Kurtkaya Ö, Sav A.

Hemimegalencephaly and Hirschsprung’s disease:A unique association.

Pediatric Neurology 1998;18:452-455.

 

9-Akyüz G, Türkdoğan Sözüer D, Turan B, Canbolat N, Yılmaz I, Us Ö, Kayhan Ö.

Sympathetic skin response and RR interval variation in normal Turkish children.

Brain and Development 1999;21:99-102.

 

10- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Sav A, Dinçer A, Pamir MN.

Serial MRI and MRS studies with unusual findings in Rasmussen’s syndrome.

European Radiology 2000;10:962-6.

 

11- Türkdoğan Sözüer D, Onat F, Türe U, Pamir N.

Phenytoin toxicity with mandibular tremor secondary to intravenous administration.
International Journal of Clinical  Pharmacology and Therapeutics 2002 Jan;40(1):18-9.

 

12-Türkdoğan D, Toplan S, Karakoç Y.

Lipid peroxidation and antioxidative enzyme activities in childhood epilepsy.

J Child Neurology 2002;17:673-6.

 

13-Uneri A, Turkdogan D

Evaluation of vestibular functions in children with vertigo attacks.

Archieves of Disease in Childhood 2003;88:510-1.

  

14-Türkdoğan D, Akyüz G, Us O.

Visual and auditory event related potentials in epileptic children: A comparison with normal

and abnormal MRI findings.

Brain and Development 2003;25: 396-400.

 

15-Müslümanoğlu L, Akı S, Türkdoğan D, Us O, Akyüz G.

Involvement of sympathetic reflex activity in patients with acute and chronic stroke: a comparison

with functional motor capacity.

Archieves of Physical Medicine and Rehabilitation 2004;85: 470-3.

 

16-Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.

Auditory neuropathy in hyperbilirubinemia: is there a correlation between serum bilirubin, neuron-specific enolase levels and auditory neuropathy?

Int J Audiol. 2004 Oct;43(9):516-22.

 

17-Türkdoğan D, Duchowny M, Resnick T Jayakar P.

Subdural EEG patterns in children with Taylor-type cortical dysplasia: comparison with nondysplastic lesions.

Journal of Clinical Neurophysiology 2005; 22: 37-42.

 

18-Baykan B, Kayrak Ertaş N, Ertaş M, the Epibase group.

Comparison of classifications of seizures: A preliminary study with 28 participants and 48 seizures.

Epilepsy and Behaviour 2005;6:607-12.

 

19-Türkdoğan D, Cagırıcı S, Soylemez D, Sur H, Bilge C, Turk U.

Characteristic and overlapping features of migraine and tension-type headache.

Headache 2006; 46: 461-8.

 

20-Vanmolkot KR, Kors EE, Turk U, Turkdogan D, Keyser A, Broos LA, Kia SK, van den Heuvel JJ, Black DF, Haan J, Frants RR, Barone V, Ferrari MD, Casari G, Koenderink JB, van den Maagdenberg AM. Two de novo mutations in the Na,K-ATPase gene ATP1A2 associated with
pure familial hemiplegic migraine.
 Eur J Hum  Genet. 2006 Mar 15: 1-6.

 

21- Dibbens LM, Mullen S, Helbig I, ….Turkdogan D. … familial and sporadic 15q13.3

microdeletions in idiopathic generalized epilepsy: precedent for disorders with complex

inheritance. Human Mol Gen 2009:18:3636-3631.

 

22-Turkdogan D, Bekiroglu N, Zaimoglu S. A prevelance study of restless legs syndrome in

Turkish children. Sleep Medicine 2011;12:315-21.

 

23- Yalçın Ö, ……Turkdogan D,…..Çağlayan H.  An association analysis for Idiopathic Absence Epilepsy in 2q36 in the Turkish population. Epilepsia 2011; 52:975-83.

 

24- EPICURE Consortium, Leu C, .., Turkdogan D, … Sander T.

Genome-wide linkage meta-analysis identifies susceptibility loci at 2q34 and 13q31.3 for

genetic generalized epilepsies. Epilepsia. 2012 Feb;53:308-18.

 

25- PRRT2 mutations are the major cause of benign familial infantile seizures (BFIS).

Schubert J…Turkdogan D, … Weber YG. Hum Mutat. 2012 May 23.

26- EPICURE Consortium, Møller RS,  .., Turkdogan D, … Exon-disrupting deletions of
NRXN1 in idiopathic generalized epilepsy.
Epilepsia. 2013 Feb; 54(2) :256-64.  

27- Turkdogan D, Orengul C, Ekinci G, Zaimoglu S. Anti-N-Methyl-D-Aspartate (Anti-NMDA) receptor encephalitis: rapid and sustained clinical improvement with steroid therapystarting in the late phase. J Child Neurology. 2014; 29: 684-687 

28- Zaimoglu S., Turkdogan D, Mazlum B, et al. When is EEG indicated in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? J Child Neurology. 2015.

 29- Tanrıkulu B, Özen A, Günal DI, Turkdogan D, Bayraklı F, Bayri Y, Dağçınar A, Şeker A.

Deep brain stimulation as treatment for dystonic storm in pantothenate kinase-associated  neurodegeneration syndrome: case report of a patient with homozygous C.628 2 T > G mutation

 of the PANK2 gene. Acta Neurochir . 2015 Sep;157(9):1513-7. doi: 10.1007/s00701-015-2514-5.

Epub 2015 Jul 30.

 

   

Ulusal Dergiler

 

1-Türkdoğan D.

İnterferon ve kronik hepatit B infeksiyonunda kullanımı.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1990;6: 521-7.

 

2-Sıdal M, Oğuz F, Türkdoğan D, Karaböcüoğlu M, Alpay H.

Rastgele seçilen vakalarda boğaz florası bulguları

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1991;54:367-76.

 

3-Can G, Türkdoğan D.

Yenidoğan ve ağrı.

Ağrı 1991;3:33-8.

 

4-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E.

Paralizi serebral’li çocuklarda prenatal ve perinatal risk faktörleri.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992;24:92-101.

 

5-Yüksel A, Keskin S, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E.

Uzun süre antikonvülzan ilaç alan epileptik çocuklarda serum tiroid hormonlarının incelenmesi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1992;23:411-6.

 

6-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E.

Kompleks parsiyel epilepsili çocuklarda kısa süreli karbamazepin tedavisinin tiroid fonksiyonlarına

 etkileri.

   Endokrinolojide Yönelişler 1993;2:18-20.

         

7- Türkdoğan Sözüer D, Işlak C, Yüksel A, Korman U, Yalçın E.

Nöronal migrasyon anomalilerinde MR bulguları.

Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1993;2:75-8.

 

8- Türkdoğan Sözüer D, Söylemezoğlu K, Erdil TY, Uslu İ, Önsel Ç, Yalçın E.

Brain SPECT in children with partial epilepsy: a comparison of interictal EEG, MRI and SPECT. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 1993;26:64-9.

 

9-Yüksel A, Şenocak D, Türkdoğan Sözüer D, Erişir F, Keskin G, Yalçın E.

The effects of antiepileptic drugs on brainstem auditory evoked potentials.

Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 1993;26:88-91.

   

    10-Aslan OŞ, Yüksel A, Devranoğlu K, Türkdoğan Sözüer D, Hattat N, Güzel H, Yalçın E.

Epilepsili çocuklarda görsel uyarılmış potansiyeller üzerine karbamazepin tedavisinin etkileri.

Türk Oftalmoloji Gazetesi 1993;23:126-9.

 

11- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E.

Çocuk nörolojisinde SPECT ve kullanım alanları.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1993; 13:107-15.

 

12- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E.

Spastik hemipleji etyolojisini belirlemede bilgisayarlı beyin tomografisinin yeri.

Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993;23:57-63.

 

13- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Keskin S, Yalçın E.

Yenidoğan konvülziyonlarında etyoloji-prognoz ilişkisi.

Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993;23:39-44.

 

14-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E, Şenocak D, Dirican A.

Generalize ve parsiyel epilepsili çocuklarda işitsel uyarılmış beyin sapı potansiyelleri.

Klinik Seriler 1993;4:44-51.

 

15- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E.

Çocukluk çağında MSS kanamaları: Yaşa göre etyopatogenez ve klinik görünüm farklılıkları.

Yeni Simpozyum 1993:31;108-16.

 

16- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E.

Kraniyo-serebral hemiatrofi olgularının klinik laboratuvar özellikleri.

Taksim Hastenesi Tıp Bülteni 1993;23:45-52.

 

17-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E.

Çocukluk çağı parsiyel epilepsilerinde bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları.

Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993;23:35-8.

 

18-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E.

Çocukluk çağında serebral infarklar.

Haseki Tıp Bülteni. 1993;31:39-46.

 

19-Yüksel A, Devranoğlu K, Aslan O.S, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E, Hattat N.

Kompleks parsiyel epilepsili çocuklarda görsel uyarılmış potansiyeller.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1993;13:393-6.

 

20- Türkdoğan Sözüer D, Suyugül Z, Yüksel A, Cenani A, Yalçın E.

Joubert sendromu.

Istanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1994;29:192-5.

 

21- Türkdoğan Sözüer D., Sönmezoğlu K, Önsel Ç, Yüksel A, Uslu İ, Erdil T.Y, Altıok E, Yalçın E.

Akut dissemine ensefalomiyelitli bir olgunun izleminde MRG ve Tc99m HMPAO SPECT.

Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1994;4:93-6.

 

22- Türkdoğan Sözüer D, Sönmezoğlu K, Önsel Ç. Altıok E, Yüksel A, Yalçın E.

Parsiyel epilepsili çocuklarda görsel ve sayısal SPECT.

Klinik Gelişim 1994; 7:3238-42.

 

23- Türkdoğan Sözüer D, Aksoy T, Yalçın E.

Febril konvülziyon tekrarında risk faktörleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996;10:64-69.

 

24- Türkdoğan Sözüer D, Önsel Ç, Altıok E, Uslu İ, Yalçın E.

Effect of carbamazepine therapy on cerebral blood flow in children with partial epilepsy.

Marmara Medical Journal 1997; !0:129-34.

 

25- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Dinçer A.

Van der Knaap sendromu.

Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Dergisi 1998;1:45-7.

 

26- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM.

Çocukluk çağı epileptik nöbetlerinde medikal tedaviye direnç gelişimi için risk faktörleri.

Türk Pediatri Arşivi 1998;33:99-105.

 

27- Türkdoğan Sözüer D, Aydınoğlu F, Daryal D, Turan A, Özek MM.

A study on the Turkish mother’s perception of a child with Down syndrome and her social adjustment.

Marmara Medical Journal 1998;11:156-160.

 

28-Can G, Baştürk L, Türkdoğan D, Çoban A, Üçsel R.

Yenidoğanda lokal analjezik bir kremin (EMLA) kullanımı ile ağrı reaksiyonlarının değerlendirilmesi.

Ağrı 1998;10:55-59.

 

29-Türkdoğan D, Zaimoğlu S, Özek MM, Sav A.

    Kortikal disgenezis: Klinik, elektrografik, radyolojik ve histopatolojik bulgular.

Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:20-26.

 

30- Türkdoğan D, Dagcinar, Zaimoğlu S, Özek MM.

Serebral palsi ve epilepsi: Klinik-elektrografik-radyolojik-prognostik özellikler.

Türk Nöroloji Dergisi 2002;8:59-65.

 

31-Türkdoğan D.

Çocukluk ve ergenlik çağında başağrısına yaklaşım.

Çocuk Formu 2003;6:16-20.

 

32- Türkdoğan D.

Akut Hareket Bozuklukları.

Klinik Çocuk Formu 2005; Mart-Nisan:81-85.

 

 

2-Kongre Bildirileri

 

Uluslararası

 

1- Türkdoğan Sözüer D, Sönmezoğlu K, Erdil T.Y, Yüksel A, Uslu İ, Önsel Ç, Kabasakal L, Yalçın E, Urgancıoğlu İ.

99mTc-HMPAO brain SPECT in children with partial epilepsy.

European Association of Nuclear Medicine Congress

Lausanne, Switzerland October 10-14, 1993.

European Journal of Nuclear Medicine 1993:20:585.

 

2-Yalçın E, Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A.

Single photon emission computed tomography in partial epilepsy.

II. Incontro Italo-Turco Di Pediatria. ‘Il Bambino Nell’area Del Mediterraneo’.

Napoli Italy April 22-25, 1993.

 

3-Yalçın E, Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D.

Evoked potentials in partial epileptic children.

II. Incontro Italo-Turco Di Pediatria. ‘Il Bambino Nell’area Del Mediterraneo’.

Napoli Italy April 22-25, 1993.

 

4- Türkdoğan Sözüer D, Barutçu ÜB, Karakoç Y, Yüksel A, Yalçın E, Önen S.

The effects of antiepileptic drugs on serum zinc and copper concentrations.

First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,

İstanbul 4-7 September, 1994.

 

5- Türkdoğan Sözüer D, Altıok E, Önsel Ç, Erdil T.Y, Söylemezoğlu K, Uslu İ, Yalçın E.

Cerebellar and subcortical blood flow abnormalities in children with partial epilepsy.

6th International Bethel-Cleveland Clinic Epilepsy Smposium.

Bielefeld Germany March 23-25, 1995.

 

6- Türkdoğan Sözüer D, Önsel Ç, Özkara Ç, Altıok E, Uslu İ.

Fluctuations in interictal regional cerebral blood flow abnormalities in children with partial epilepsy.

21st International Epilepsy Congress Sydney, Australia 1995.

Epilepsia 1995;36 (suppl 3);S134-4.

 

7- Türkdoğan Sözüer D, Ataklı D, Atay T, Baybas S, Arpacı B.

Evaluation of various antiepileptic drugs in juvenile myoclonic epilepsy.

Second European Congress of Epileptology

The Hague, The Netherlands September 1-5, 1996.

Epilepsia 1996; 37( suppl 4):S77.

 

8-Özek MM, Hiçdönmez T, Türkdoğan Sözüer D, Yazgan Y, Erzen C, Pamir MN.

Surgical treatment of epilepsy in Sturge-Weber syndrome.

XXIV. Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery,

Ottawa, Canada, July 8-12, 1996.

 

9- Türkdoğan Sözüer D, Ataklı D, Doğru O, Baybas S, Arpacı B

Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine or valproate.

5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Istanbul, 9-11 October 1996.

 

10- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Sav A, Dinçer A, Pamir MN.

Early MR findings in Rasmussen’s Encephalitis.

22nd International Epilepsy Congress Dublin, Ireland 1997.

Epilepsia 1997; 38(suppl 3): 11.

 

11-Akyüz G, Canbulat N, Yılmaz IT, Doğan D, Us Ö, Türkdoğan Sözüer D, Kayhan Ö.

Sympathetic skin response and R-R interval variation in healthy children.

10th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation.

Roma, Italy, 1997.June 1-4, 1997.

 

12- Türkdoğan Sözüer D, Toplan S, Özek M, Karakoç Y.

Lipid peroxidation and antioxidative enzyme activities in epileptic children.

First Mediterranean Neuroscience Conference 5th Mediterranean Epilepsy Conference

Montpellier, Le Corum, France September 3-6, 1997

 

13- Türkdoğan Sözüer D, Aydınoğlu F, Daryal D, Özek MM.

Psychosocial status of the parents of Turkish children with Down Syndrome.

Joint Congress, 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie, 34th Turkish Paediatric Association Congress

İstanbul, June 15-17, 1998 .

 

14-Özek MM, Dağçınar A, Sav A, Türkdoğan Sözüer D.

Radical resection of pediatric spinal cord astrocytomas.

Joint Congress, 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie, 34th Turkish Paediatric Association Congress Istanbul, June 15-17, 1998.

 

15-Özek MM, Kılıç T, Dağçınar A, Türkdoğan Sözüer D, Pamir MN.

Transcranial doppler evaluation in grading of neurodeficit caused by tuberculous meningitis.

Joint Congress, 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie, 34th Turkish Paediatric Association Congress İstanbul,. June 15-17, 1998.

 

16-Özek MM, Dağçınar A, Hiçdönmez T, Baykan N, Türkdoğan Sözüer D.

Neuroendoscopy: Is it an alternative to shunt placement in the treatment of hydrocephalus? Joint

Congress, 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie, 34th Turkish Paediatric Association Congress Istanbul. June 15-17, 1998.

 

17- Türkdoğan Sözüer D, Onat F, Özek MM, Yavuzoğlu E, Aker R, Pamir MN.

Neuron specific enolase in rat cerebrospinal fluid after acute seizure and status epilepticus..

Third European Congress of Epileptology Warsaw, Poland May 24-28, 1998.

Epilepsia 1998;39(Suppl 2): S44.

 

 

18- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Kurtkaya Ö, Sav A, Pamir MN

Dual pathology in the etiology of intractable epilepsy.

Third European Congress of Epileptology Warsaw, Poland May 24-28, 1998.

  Epilepsia 1998;39(Suppl 2): S27.

 

19-Sasani M, Özek MM, Türkdoğan Sözüer D, Onat F, Pamir MN.

Effects of vagus nerve stimulation on pentylentetrazol induced epilepsy in rats.

Third European Congress of Epileptology Warsaw, Poland May 24-28, 1998.

  Epilepsia 39(Suppl 2):S11.

 

20-Yılmaz IT, Akyüz G, Türkdoğan Sözüer D, Özek M, Kayhan Ö, Us Ö.

Somatosensory evoked potential testing in children with myelodysplasia.

II Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation.

Valencia, Spain May 20-23, 1998.

 

21- Türkdoğan Sözüer D, Us Ö, Akyüz G, Deniz E.

Visual and auditory event related potentials in epileptic children with MRI abnormalities.

9th European Congress of Clinical Neurophysiology Ljubljana, Slovenia June 3-7, 1998.

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1998 (Suppl 1001):S70.

Proceedings of ECCN 98,1998:657-62.

 

22-Turan B, Gözke E, Türkdoğan Sözüer D, Akyüz G, Us Ö, Yıldız H, Kayhan Ö.

The concordance between referral diagnosis and electrophsiological diagnosis in electroneuromyographic studies.

9th European Congress of Clinical Neurophysiology Ljubljana, Slovenia June 3-7, 1998. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1998 (Suppl 1001):S85.

Proceedings of ECCN 98,1998:679-82.

 

23-Akman İ, Bilgen H, Özek E, Türkdoğan Sözüer D, Işık U, Örs R, Akyüz G.

Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation in healthy Turkish newborns.

XVI European Congress of Perinatal Medicine Zagreb, Croatia June 10-13, 1998.

Prenatal and Neonatal Medicine 1998;3 (Suppl 1):S97.

 

24- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM.

Risk factors for medical intractability.

8th International Child Neurology Congress Ljubljana, Slovenia, September 13-17,1998.

Brain and Development 1998;20 .

 

25-Özek M, Hiçdönmez T, Dağçınar A, Türkdoğan Sözüer D, MN Pamir.

Hemimyelomeningocele:clinico-pathological considerations and results of twelve cases.

XVI Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery.

Marseille, France November 11-15 1998. Child’s Nervous System 1998;14:660.

 

26-Özek M, Yalçın S, Dağçınar A, Hiçdönmez T, Türkdoğan Sözüer D, MN Pamir. Segmental spinal dysgenesis.

XVI Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery. Marseille, France November 11-15 1998. Child’s Nervous System 1998;14:660.

 

27-Türkdoğan D, Us Ö, Zaimoğlu S, Akyüz G, Deniz E, Müslümanoğlu L, Dağhan F.

Cognitive functions in epileptic children with MRI abnormalities:evaluation with neuropsychological tests and event related potentials.

XI. International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, Prague, Czech Republic. September 7-11, 1999.

Clinical Neurophysiology 1999;110(Suppl 1) :S157.

 

28- Türkdoğan D, Akyüz G, Akman İ, Özek E, Bilgen H, Us Ö, Dağhan F.

Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation in newborns with severe hyperbilirubinemia.

XI. International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, Prague, Czech Republic. September 7-11, 1999.

Clinical Neurophysiology 1999 ;110(Suppl 1) :S109.

 

29-Uyar R,Özek M, Onat F, Türkdoğan D, Kalelioğlu M, Itik N, Atel N, Bekiroğlu N. 

Efficacy of vagus nerve stimulation in rats with genetic generalized epilepsy.

23rd International Epilepsy Congress, Prague, Czech Republic. September 13-18, 1999. Epilepsia 1999 ;40(Suppl 2):S136.

 

30-Türkdoğan D, Zaimoğlu S, Yılmaz ZZ, Özek MM.

Cognitive and behavioral characteristics in children with central spikes.

23rd International Epilepsy Congress, Prague, Czech Republic. September 13-18, 1999. Epilepsia 1999 ;40(Suppl 2):S230.

 

31-Baykan N, Hasani A, Türkdoğan Sözüer D. Treatment of refractory status epilepticus (RSE) with propofol and midazolam in children. Journal of  Neurosurgical Anesthesiology 2000;12:402.

 

32-Türkdoğan D, Akyüz G, Us Ö, Özek M, Dağçınar A.

Somatosensory evoked potentials in children wüth operated tethered cord syndrome: a follow-up study.10th European Congress of Clinical Neurophysiology, Lyon, France. August 26-30, 2000.

Clinical Neurophysiology 2000 ;111(Suppl 1) :S34.

 

33-Türkdoğan D, Jayakar P, Duchowny M, Resnick T.

Subdural EEG patterns in Children with cortical dysplastic and nondysplastic lesions.

American Epilepsy Society Annual Meeting, Philadelphia, USA. November 30- December 4, 2001.

Epilepsia 2001;42 (Suppl 7):S61.

 

34- Türkdoğan D, Cagırıcı S, Soylemez D, Turk U.

Overlapping features of migraine and episodic tension-type headache: Results of an epidemiological study in school aged children. 

VI. International Congress on Headache in Children and Adolescents. Vienna, Austria April 21-25, 2004. The Journal of Headache and Pain 2004;5:68.

‘En  iyi poster ödülü’

 

35-Turkdogan D, Zaimoglu S, Kora M,  Aygan A.

Cognitive functions in Rolandic epilepsy: A comparison with attention deficit hyperactivity disorder.

6th European Congress on Epileptology. Vienna, Austria 30 May-3 June 2004.

Epilepsia 2004;45 (Suppl 3):S194.

 

36-Bebek N, Gürses C,…. Turkdogan D…

Multicenter study on hot water epilepsy in Turkey: Retrospective analysis of 89 patients based

on hospital records.

8th Mediterranean Epilepsy Conference. Tunis 17-20 November, 2004.

 

37-Zaimoglu S, Turkdogan D.

When is EEG indicated in attention deficit and learning disorders?

6th European Paediatric Neurology Society Congress. Göteborg, Sweden 14-17 September, 2005.

 

38-Zaimoglu S, Turkdogan D.

Subclinical Epileptiform Abnormalities and Cognitive Function: Data from developmental attention

and learning disorders.

7th European Congress on Epileptology. Helsinki, 2-6 July, 2006.  Epilepsia 2006;47 (suppl ):S:168.

 

39-Turkdogan D, Zaimoglu S.

Rolandic spikes in children with or without epilepsy with ADHD/LD: Cognitive and behavioral aspects. 

27th International Epilepsi Congress. Singapore, 8-12 July, 2007.  Epilepsia 2007;48 (suppl ):S:157.

 

40-A Study on age limits for transition from pediatric to adult criteria in diagnosis of migraine.

Türkdoğan D, Cagırıcı S, Soylemez D, Turk U.

VII. International Congress on Headache in Children and Adolescents. Istanbul 17-21 May 2008. Cephalalgia  2008;28:446.

 

41-Evolution of migraine diagnosis from childhood to adolescence: A highlight on overlapping features.

Türkdoğan D, Cagırıcı S.

VII. International Congress on Headache in Children and Adolescents. Istanbul 17-21 May 2008. Cephalalgia  2008;28:446.

 

42-A susceptibility locus for juvenile absence epilepsy.

Caglayan H, Yalçın օ Türkdoğan D, Özkara Dž..

Human Genome Meeting Hyderabad, India.  27-30 Sep 2008. p.512.

 

43-An association analysis for Idiopathic Absence Epilepsy in 2q36 in the Turkish population.

Yalçın Ö, Baykan B…… Türkdoğan D, Özkara Dž..

3rd ESF Functional Genomics Conference.  Innsburck, Austria. 1-4 October 2008. 

Functional Genomics and Disease 2008 p.60.

 

44-Türkdoğan D, Zaimoglu S.

Rolandic Epilepsy with or without Attention Deficit/Learning disorder.  Are they different neuropsychologically and behaviorally?

American Epilepsy Society 62nd Annual Meeting. Seattle, ABD. 5-9 December 2008.

 

45- Türkdoğan D, Zaimoglu S.

When EEG is indicated? 8th European Pediatrıc Neurology Congress.  Harrogate İngiltere.

8-10 October, 2009.

 

46-Turkdogan D, Bekiroglu N, Zaimoglu S. A prevelance study of restless legs syndrome in Turkish children. Annual Meeting of Child Neurology Society Providence, Rhode Island USA. 13-16 October 2010.

 

47- Türkdoğan D, Zaimoglu S. The effects of epileptiform abnormalities on cognitive and behavioral profile in developmental attention deficit/learning disorder.

9th Congress of the European Paediatric Neurology Society May 11-14,Cavtav,  Croaita.

European Journal of Paediatric Neurology 2011; 15(suppl 1). S127.

 

Ulusal

 

1-Uzel N, Uğur S, Türkdoğan D, Sıdal M.

Süt çocuklarında alt solunum yolu infeksiyon bulguları.

3. Ulusal Klinik Kongresi İstanbul,19-21 Eylül 1989.

 

2-Zülfikar B, Türkdoğan D, Gedikoğlu G.

Parotis bezi tutulumu olan akut myeloblastik lösemi olgusu.

         XXI.  Ulusal Hematoloji Kongresi ve I. Ulusal Kemoterapi Kongresi,

İstanbul, 11-14 Ekim 1989.

 

3-Can G, Türkdoğan D, Baştürk L, Swenningsen WN, Çoban A.

Yenidoğanda lokal analjezik bir kremin (EMLA) kullanımı ile ağrı reaksiyonlarının değerlendirilmesi,

XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989 (Ulusal makale 27).

 

4-Türkdoğan D, Emre S, Tanman F, Şirin A, Nayır A.

Steroid ve/veya immünosupresif tedaviye dirençli netrofik sendromda kaptopril uygulaması.

Nefroloji Kongresi, Istanbul,12-14 Haziran 1991 (Uzmanlık tezi).

 

5-Yüksel A, Arvas A, Türkdoğan Sözüer D, İlter Ö.

Çocukluk çağında Guillain Barre sendromunun klinik özellikleri.

Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul 8-10 Ekim 1992.

 

6- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Aksoy T.

Febril konvülsiyonda risk faktörleri.

15. Pediatri Günleri, Acil Pediatri Kongresi, Istanbul, 19-21 Nisan 1993

(Ulusal makale 22).

 

7-Yüksel A, Özkan F, Arslan O, Türkdoğan Sözüer D.

Diensefalik sendromla gelen optik glioma olgusu.

Tıpta Yenilikler’93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi,

İstanbul, 25-30 Nisan 1993.

 

8- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Kırcı F, Yıldız İ, Yalçın E.

Akut ITP ve Guillain Barre sendromu.

XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon 18-21 Eylül, 1994.

 

9- Türkdoğan Sözüer D, Altıok E, Önsel Ç, Sönmezoğlu K, Uslu İ, Yüksel A, Kapıcıoğlu T, Yalçın E.

Parsiyel epilepside yerel beyin kan akımı değişikliklerinin SPECT ile görsel ve sayısal değerlenderilmesi.

XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon,18-21 Eylül, 1994 (Yandal uzmanlık tezi).

 

10- Türkdoğan Sözüer D, Önsel Ç, Erdil Y, Uslu İ, Sönmezoğlu K, Yüksel A, Yalçın E.

Akut dissemine ensefalomiyelitli bir olgunun MRG ve Tc99m HMPAO SPECT ile izlenmesi.

             XXXVIII.        Milli Pediatri Kongresi, Trabzon,18-21 Eylül, 1994

 

11- Türkdoğan Sözüer D, Ufacık M, Soysal A, Karşıdağ S, Özer F, Arpacı B.

Asetilkolin reseptör antikoru negatif okuler miyasteni sendromu.

II.Çocuk Nörolojisi Günleri, 21-22 Eylül 1995, İstanbul.

 

12- Türkdoğan Sözüer D, Sevinc MS, Özer F, Karşıdağ S, Arpacı B.

Bir okülomotor apraksi-ataksi olgusu: Ataksia Telenjektaziden farklı bir tablo mu?

II.Çocuk Nörolojisi Günleri, 21-22 Eylül 1995, İstanbul.

 

13-Özek MM, Hiçdönmez T, Türkdoğan Sözüer D, Yazgan Y, Baykan N, Erzen C, Sav A.

Pediatrik epilepsi cerrahisi.

XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep,14-17 Ekim 1996.

 

14- Türkdoğan Sözüer D, Sav A, Özek M.M.,Ömeroğlu E.

Epilepsi cerrahisi olgularında kortikal displazi:İki olgu sunumu.

XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul 4-8 Eylül 1997.

 

15- Türkdoğan Sözüer D, Özek M.M., Kurtkaya Ö, Şehiraltı V.

Hemimegalensefali ve Hirschsprung hastalığı: Bir olgu sunumu.

XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul 4-8 Eylül 1997 (Uluslararası makale 7).

 

16-Özek MM, Türkdoğan Sözüer D, Baykan N, Zaimoğlu S, Yazgan Y, Erzen C, Sav A, Pamir N.

Pediyatrik epilepsi cerrahisi.

Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya 1997.

Türk Nöroşirürji Dergisi 1997;10:234.

 

17-Özek MM, Yalçın S, Kobra S, Türkdoğan Sözüer D, Özaras N, Hiçdönmez T, İlker Y.

Meningomiyelosel olgularında ortaya çıkan geç rijit kifozun cerrahi tedavisi:kifektomi+instrumantasyon.

    Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Antalya, 15-19 Mayıs, 1998.

   

    18-Dağçınar A, Özek MM, Türkdoğan Sözüer D, Sav A, Kurtkaya Ö, Pamir MN.

    Pediatrik serebellar astrositomalarda radyolojik ve cerrahi bulgular.

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Antalya, 15-19 Mayıs, 1998.

 

19-Özek MM, Türkdoğan Sözüer D, Zaimoğlu S, Yılmaz Z, Dağçınar A, Sav A, Pamir MN.

Pediyatrik epilepsi cerrahisinde dual patolojiler: Kortikal disgenezis ve tümör birlikteliği.

    Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Antalya, 15-19 Mayıs, 1998.

 

20- Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Zaimoğlu S, Dağçınar A.

Serebral palsi ve epilepsi: Klinik-elektrografik-radyolojik-prognostik özellikler.

I. Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

21- Türkdoğan Sözüer D, Zaimoğlu S, , Özek MM, Sav A..

    Kortikal disgenezis: Klinik, elektrografik, radyolojik, prognostik özellikler.

I. Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

22- Türkdoğan Sözüer D, Keskinkılıç C, Öktem Ö, Özek MM.

Kontrollü salınan sodyum valproatın kısa ve uzun dönemde bilişsel işlevlere etkisi.

I.  Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

23-Zaimoğlu S, Türkdoğan Sözüer D, Yılmaz Z, Özek MM, Yazgan MY.

Epilepsi tanısı alan çocuklarda bilişsel yetiler.

I.Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

24-Zaimoğlu S, Türkdoğan Sözüer D, Özek MM, Kurtkaya Ö, Yazgan MY.

Otizm:Bir olgu ve medial temporal lob yapılarının toplumsal ve duygusal davranışın  gelişimindeki rolü.

I.Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

25-Yılmaz Z, Zaimoğlu S, Türkdoğan Sözüer D, Özek MM.

Epilepsi tanısı alan çocuklarda gelişim:ilk bulgular.

I.Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

26-Akman İ, Türkdoğan Sözüer D, Bilgen H, Özek E, Örs R, Işık U, Ayyıldız F.

Yüksek hiperbilirubinemili yenidoğanlarda somatosensoryel uyarılmış potansiyellerin değişimi.

    IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO’98) Mersin, 25-28 Ekim 1998.

 

27-Yılmaz IT, Akyüz G, Türkdoğan Sözüer D, Deniz E, Us Ö, Kayhan Ö.

Myelodisplazili çocuklarda somatosensoryel uyandırılmış potansiyellerin yeri.

XVI.Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi Kayseri, 3-5 Haziran 1999.

 

28-Türkdoğan D, Akyüz G, Turan B, Özek E, Bahadır C, Yıldız H, Us Ö, Dağhan F.

Yüksek hiperbilirubinemili yenidoğanlarda somatosensoryel uyarılmış potansiyeller.

XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Kayseri, 3-5 Haziran 1999.

 

29-Türkdoğan D, Özek M, Dağçınar A, Kurtkaya Ö, Sav A, Pamir MN.

Medikal tedaviye dirençli epilepsi etyolojisinde dual patoloji.

XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası-İzmir, 24-28 Ekim, 1999.

 

30-Zaimoğlu S, Türkdoğan D, Zehra Yılmaz, Özek M.

Santral epileptojen aktivitesi olan çocukların bilişsel ve davranışsal özellikleri.

XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası-İzmir, 24-28 Ekim, 1999.

 

31-Türkdoğan D, Özek M,  Kurtkaya Ö, Zaimoğlu S.

Çocukluk çağı absansı ile serebellar fokal kortikal displazi birlikteliği.

    I.  Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 14-16 Mayıs, 2000.

 

32-Türkdoğan D, Üneri A, Küçükmetin A, Özek M.

Çocukluk çağında vertigo. 

    II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 14-16 Mayıs, 2000.

 

33-Türkdoğan D, Akyüz G, Us Ö, Özek M, Erkal H.

Opere gerilmiş kord sendromlu çocukların somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller ile izlemi.

4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek-Antalya, 24-28 Mayıs, 2000.

 

34-Türkdoğan D, Us Ö, Akyüz G, Arslan G.

Erken çocukluk çağındaki nöbetlerin klinik ve elektrografik bulguları.

4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek-Antalya, 24-28 Mayıs, 2000.

 

35-Zaimoğlu S, Türkdoğan D, Yılmaz Z, Dağçınar A, Özek M.

Epilepsili çocuklarda bilişsel yetiler:Lezyon varlığı ve tedaviye yanıtın etkileri.

II. Ulusal Epilepsi Kongresi, istanbul, 7-10 Haziran 2000.

 

36-Türkdoğan D, Zaimoğlu S, Özek M.

Çocukluk çağında medikal tedaviye dirençli parsiyel epilepside yeni antiepileptik ilaçların etkinliği.

II. Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 7-10 Haziran 2000.

 

37-Türkdoğan D, Üneri A.

Baş dönmesi atakları: Vestibüler migren mi?

IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, 8-10 Mayıs 2002.

 

38-Türe U, Konya D, Türkdoğan D, Zaimoğlu S, Erzan C, Sav A, Pamir MN.

İnsular bölge tümörleri cerrahisi.

Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Kemer-Antalya, 17-21 Mayıs 2000.   

 

39-Türkdoğan D, Erdoğan N, Us Ö, Akyüz G.  Pediatrik olgularda klinik bulgularla elektromiyografik veriler arasındaki uyum. 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Gaziantep 2003.

 

40- Türkdoğan D, Sur H, Türk Ü, Çağırıcı S, Söylemez D.

Okul çocuklarında başağrısı epidemiyolojik çalışması sonuçları-I: Sınıflandırma ve prevalans değerleri.

VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004.

 

41- Türkdoğan D, Türk Ü, Söylemez D, Çağırıcı S, Sur H.

Okul çocuklarında başağrısı epidemiyolojik çalışması sonuçları-II: Migren ve gerilim tipi başağrısının özgün ve örtüşen bulguları. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004.

 

42-Zaimoğlu S, Türkdoğan D.

Dikkat eksikliği-öğrenme güçlüklerinde EEG.

7. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya 2005.

 

43- Zaimoğlu S, Türkdoğan D.

Epileptik anomalilerin bilişsel işlevlere etkisi: Gelişimsel dikkat ve çğrenme güçlüğü olgularından elde edilen bulgular.

11 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İstanbul 2009.

 

44- Türkdoğan D., Zaimoğlu S.

Rolandik epilepside dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü komorbiditesinin bilişsel ve

davranışsal etkileri.

11 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İstanbul 2009.

 

45- Türkdoğan D.

Okul çocuklarında senkop tanı basamakları.

11 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İstanbul 2009.

 

46- Türkdoğan D.

Paroksismal diskinezi: Klinik ve Video sunumları.

12 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya 2010.

 

47- Türkdoğan D., Bekiroğlu N, Zaimoğlu S.

Türk çocuk ve ergenlerinde huzursuz bacak sendromu prevelans çalışması.

12 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya 2010.

 

48. Hacıhafızoğlu N, Salman A, Yücelten D, - Türkdoğan D.

Lipoid proteinozis ve absans epilepsi birlikteliği: Bir olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 24-27 Mayıs 2011, Kapadokya.

 

3-Kitap Bölümleri

 

1- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E. Yenidoğan döneminde havale nedir ve etkenleri nelerdir? Nuhoğlu A, Zülfikar B, Uğur S (ed). 99 Soruda Bebek Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy: 122-3.

 

2- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E. Yenidoğan ne şekilde havalegeçirir ve bebeğe etkileri nelerdir? Nuhoğlu A, Zülfikar B, Uğur S (ed). 99 Soruda Bebek Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy: 124.

 

3- Türkdoğan Sözüer D, Yüksel A, Yalçın E.Zihinsel özürlü süt çocuğunda erken teşhis nasıl yapılır? Nuhoğlu A, Zülfikar B, Uğur S (ed). 99 Soruda Bebek Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy: 125-8.

 

4-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E. Felç nedir, nasıl ve neden oluşur, nasıl tanınır? Neyzi O, Uğur S, Zülfikar B, (ed). 99 Soruda Çocuk Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy: 189-92.

 

5-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E. Ateşli havale nedir? Neden olur? Havale esnasında ve daha sonra neler yapılmalıdır? Neyzi O, Uğur S, Zülfikar B, (ed). 99 Soruda Çocuk Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy: 192-96.

 

6-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E. Sara (epilepsi) hastalığı? Tedavisi var mıdır? Neyzi O, Uğur S, Zülfikar B, (ed). 99 Soruda Çocuk Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy: 196-202.

 

7-Yüksel A, Türkdoğan Sözüer D, Yalçın E. Tik nedir? Ne şekilde görülür? Nelerle karışır ve tedavisi nasıl yapılır? Neyzi O, Uğur S, Zülfikar B, (ed). 99 Soruda Çocuk Sağlığı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul. 1993, sy:202-4.

 

8- Türkdoğan D. Olaya İlişkin Endojen Potansiyeller.

Elektrodiagnoz. Akyuz G (ed.) Güneş Kitabevi 2003, s:411-420.

 

9-Türkdoğan D. EEG-Biyolojik ve Teknik Özellikler, Değerlendirme ve Klinik Kulllanımı.

Elektrodiagnoz. Akyuz G (ed.) Güneş Kitabevi 2003, s:465-514.

 

10-Türkdoğan D, Akyüz G.

Otonom Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi.

Elektrodiagnoz. Akyuz G (ed.) Güneş Kitabevi 2003, s:465-514.

 

11- Türkdoğan D. Epilepsi Tedavisi.

Çocuk Nörolojisi. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Y.K. 2008, s:373-386.

 

Tercümeler:

 

11-Lissens M.A.

Transkraniyel Manyetik Uyarım.

Elektrodiagnoz. Akyuz G (ed.) Güneş Kitabevi 2003, s:421-436.

 

12-Sedgwick E.M.

Beyin Haritalaması.

Elektrodiagnoz. Akyuz G (ed.) Güneş Kitabevi 2003, s:515-528.

 

 

4-Sempozyum-Kurs Konuşmaları/ Oturum Başkanlığı:

 

Uluslararası:

 

1-Cognitive-behavioral disorders.

Chair: Riikonen, Türkdoğan

7th European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress, 26-29 September 2007, Kuşadası.

 

2- Poster session.

Chair: Türkdoğan D

13th European Congress of Clinical  Neurophysiology, 4-8 May 2008, İstanbul.

                                                                                                       

3-Scientific Session 9: Secondary Headache Disorders

Speaker: Turkdogan D. Headache in Space Occupying Lesions

VII. International Congress on Headache in Children and Adolescents 17-21 May 2008,  Istanbul.

 

 Ulusal:

 

1-Vagus sinir stimülasyonu uygulaması-olgu sunumu

I.Ulusal Epilepsi Kongresi, Satellit Sempozyum. İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.

 

2-Olaya Bağlı Potansiyeller.

XVI.Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi Kayseri, 3-5 Haziran 1999.

 

3-Kronik moniterizasyon.   

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesi Aylık Toplantıları,

8 Aralık 1999.

 

4-Çocukluk çağı refrakter epilepsisi ve cerrahi tedavisi.

4.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek-Antalya, 24-28 Mayıs, 2000.

 

5-Jeneralize epilepsilerde genetik.

IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, 8-10 Mayıs 2002.

 

6- Tanı ve Değerlendirme. Serebral palsi tanı ve tedavi kursu. 

19.Ulusual Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Belek-Antalya, 4-8 Ekim 2003.

 

7-Kafa travması ve cerrahi girişimlerde antikonvülzan kullanımı.

VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004.

 

8-Çocukluk çağı epilepsilerinde cerrahi tedaviye karar verme.

4. Ulusal Epilepsi Kongresi, Ankara 2004.

 

9-İnteraktif Olgu Sunumları

   XXXV Çubukçu Günleri, İstanbul, 22-23 Kasım, 2004.

 

10-Benin EEG Varyantları

Türkiye Nörofizyoloji Derneği, Ankara Şubesi EEG Kursu, Ankara, 27-28 Kasım 2004.

 

11-Embriogenezis ve nörolojik yaklaşım.

Spina bifida-Etioloji ve tedavi prensipleri. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği İHAT toplantısı,

İstanbul, 5 Mart 2005.

 

12-Öğrenme bozukluklarında Laboratuar Bulguları.

7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya 11-14 Mayıs 2005.

 

13- 2 Yaş Altında Antiepileptik Tedavi Yaklaşımları Paneli: Anekdotal Tedavi Yaklaşımları

Yeni Doğan ve Süt Çocuğundan Ergenlik Çağına Epilepsi Seminerleri-1. Antalya- 22 Ekim 2005.

 

14- 10-18 yaş çocuklarda genetik kökenli epileptik sendromlar-klinik ve video görüntüleri

XV. Çocuk Nöroloji Eğitim Semineri. Adana, 11-12 Kasım 2005.

 

15-Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Sendromu. EEG ile ilişki.

İstanbul Çocuk Nörolojisi-Çocuk Psikiyatrisi Toplantıları. İstanbul, 10 Mart 2006.

 

16- Özürlü Çocuklarda Tıbbi Sorunlar: Çocuklarda Epilepsi.

Çocuklukta Özürlülük Sempozyumu. İstanbul, 21-22 Nisan 2006.

 

17- Engelli Ailelere Eğitim ve Bilgilendirme Projesi –Sempozyumu

Otizm-Yaygın Gelişimsel Bozukluklar. İstanbul 19-20 Ekim 2006.

 

18-Çocukta Epilepsi.

Anadolu Yakası Çocuk Hekimleri Aylık Toplantısı. İstanbul 28 Kasım 2006.

 

19-Serebral Palsi (Nedir, nedenleri, sınıflaması)

Botulinum Toksin A Uygulama Kursu VI

Yeditepe Üniversite Hastanesi, 17 Nisan 2007.

 

20-Epilepsi  IV. Oturum

Başkanlar: Fehim Arman, Dilşad Türkdoğan

24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya  16-20 Mayıs 2007.

 

21- Rolandik Epilepsi : Bening mi?  Malin mi?

12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya 2010.

 

22- Antiepileptik ilaç başlama ilkeleri.

13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 24-27 Mayıs 2011, Kapadokya.

 

23- Çocuktan ergene epilepsi.

2. Pediatrik rehabilitasyon kongresi. 7-9 Ekim 2011, İstanbul.

 

24-Benin EEG varyantları

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 2. Temel EEG kursu. 20-22 Ekim 2011, Antalya.

 

25-Engellilerde Aile İçi Sorunlar.

Din, Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu. 5-6 Nisan 2012 İstanbul.

 

26- Otizm Nörobiyolojisi.

 Uluslar Arası Katılımlı Otizmde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 25-26 Mayıs, İstanbul

27- Nöbet  geçiren çocuk. 2. Marmara Pediatri Kongresi 12-14 Şubat 2015, İstanbul. 

28- Epilepsi klinik ve patogenezine yönelik güncelleme. 1. Nörogelişimsel Hastalıklar Sempozyumu< 5 Nisan, 2015. İstanbul. 

29- Süt çocuğu konvülziyonları. 37. Çapa Pediatri Günleri. 9-11 Nisan 2015.   

5-Editörlük

 

Yabancı dilde kitap editörlüğü:

1-Practical Diagnosis on Electrophysiology, 2009

 

Türkçe dergi editörlüğü:

1-Pediatrik Nöroloji Acilleri. Klinik Çocuk Formu Dergisi  Mart-Nisan 2005. 

2- Journal of Pediatric Neurology

 

6- Hakemlik

 

Uluslar arası dergilerde

1-Sleep Medicine 2010

 

Türkçe dergilerde

1-Türkiye Klnikleri Pediatri Dergisi

 

7-Atıf Alan ve Atıfların Yer Aldığı Yayınlar                  

 Türkdoğan Sözüer D, Emre S, Tanman F, Şirin A, Nayır A, Uysal V.
Efficiacy of captopril treatment in children with steroid resistant nephrotic syndrome.
Acta Paediatrica Japonica 1994;36:658-61.
 

1-Soergel M, Verho M, Wuhl E, et al.

Effect of ramipril on ambulatory blood pressure and albuminuria in renal hypertension
Pediatr Nephrol 2000;15:113-118.
 

Türkdoğan Sözüer D, Söylemezoğlu K, Erdil TY, Uslu İ, Önsel Ç, Yalçın E.

Brain SPECT in children with partial epilepsy: a comparison of interictal EEG, MRI and SPECT. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 1993;26:64-9.     

1-Tütüncüoğlu S, Tekgül H, Kayalıoğlu M, Duman N, Yöntem N.

Parsiyel epilepsili çocuklarda Tc-99m-HMPAO beyin SPECT, EEG, BBT-MR bulgularının karşılaştırılması.

Ege MN Klinik Bilimler 1995, Kasım 1-11. 

Türkdoğan Sözüer D, Barutçu ÜB, Karakoç Y, Yalçın E, Önen S.

The effects of antiepileptic drugs on serum zinc and copper levels in children.

Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 1995;6:265-69. 

1-Vohora D, Vohora SB

Elemental basis of epilepsy.
Trace Elem Electroyl 1999;16:109-123.
 

2- Tutor-Crespo Mj, Hermida J, Tutor Jc
Assessment of copper status in epileptic patients treated with anticonvulsant drugs by measuring the specific oxidase activity of ceruloplasmin 
Epilepsy Research 2003;56:147-153.

3- Hamed Sa, Abdellah Mm, El-Melegy N
Blood levels of trace elements, electrolytes, and oxidative stress/antioxidant systems in epileptic patients 
Journal of Pharmacological Sciences 2004; 96: 465-473.
 

4- Armutcu F, Ozerol E, Gurel A, et al.
Effect of long-term therapy with sodium valproate on nail and serum trace element status in epileptic children 
Biological Trace Element Research 2004;102 :1-10.
 

5- Hamed SA, Abdellah MMtrace elements and electrolytes homeostasis and their relation to antioxidant enzyme activity in brain hyperexcitability of epileptic patients 
Journal of Pharmacological Sciences 2004;96: 349-359.
 

Yüksel A, Şenocak D, Türkdoğan Sözüer D, Keskin G, Dirican A, Cenani A, Yalçın E.

Effects of carbamazepine and valproate on brainstem auditory evoked potentials in epileptic children.

Child's Nervous System 1995;11:474-7. 

1-de la Cruz M, Bance M.

Carbamazepine-induced sensorineural hearing loss
Arch Otolaryngol 1999;125:225-227.
 

2-Zgorzalewicz M, Galas-Zgorzalewicz B

Visual and auditory evoked potentials during long-term Vigabatrin treatment in children and adolescents with epilepsy
Clin Neurophysiol 2000;111:2150-2154.
 

3-Verrotti A, Trotta D, Cutarella R, et al.

Effects of antiepileptic drugs on evoked potentials in epileptic children
Pediatr Neurol 2000;23: 397-402.

4-Banks MK, Besheer J, Szypczak J, et al.

The effects of carbamazepine on an appetitive-to-aversive transfer task: Comparison to untreated and phenytoin
Prog Neuro-Psychoph 2001;25:551-572.
 

5-Poblano A, Belmont A, Sosa J, et al.

Effects of prenatal exposure to carbamazepine on brainstem auditory evoked potentials

in infants of epileptic mothers
J Child Neurol 2002;17:364-368. 

6- Sitges M, Nekrassov V
Vinpocetine prevents 4-aminopyridine-induced changes in the EEG, the auditory brainstem responses and hearing 
Clinical Neurophysiology 2004;115: 2711-2717.
 

7-Wakamoto H
Elevated pitch perception owing to carbamazepine-activating effect on the peripheral auditory system: Auditory brainstem response study 
Journal of Child Neurology 2004;19:453-455.


Türkdoğan Sözüer D, Önsel Ç, Altıok E, Uslu İ, Yalçın E.

Cerebellar and subcortical blood flow abnormalities in children with partial epilepsy.

Brain and Development 1996:18;95-8. 

1-Muller RA, Rothermel RD, Behen ME, et al.

Developmental changes of cortical and cerebellar motor control: A clinical positron emission tomography study with children and adults.
J Child Neurol 1998;13:550-556.  

2-Muller RA, Rothermel RD, Behen ME, et al.

Differential patterns of language and motor reorganization following early left hemisphere lesion - A PET study
Arch Neurol 1998;55:1113-1119.
 

3-Muller RA, Rothermel RD, Behen ME, et al.

Brain organization of language after early unilateral lesion: A PET study
Brain Lang 1998;62: 422-451.
 

4-Staudt M, Lidzba K, Grodd W, et al.

Right-hemispheric organization of language following early left-sided brain lesions: Functional MRI topography. Neuroimage 2002;16 (4): 954-967. 

5-Sojkova J, Lewis PJ, Siegel AH, et al.
Does asymmetric basal ganglia or thalamic activation aid in seizure foci lateralization on ictal SPECT studies? 
Journal of Nuclear Medicine2003; 44:1379-1386.
 

Türkdoğan Sözüer D, Ataklı D, Atay T, Baybas S, Arpacı B.

Evaluation of various antiepileptic drugs in juvenile myoclonic epilepsy.

Epilepsia 1996; 37( suppl 4):S77. 

1-Perucca E, Gram L, Avanzini G, et al.

Antiepileptic drugs as a cause of worsening seizures

Epilepsia 1998;39:5-17.  

2-Prasad AN, Stefanelli M, Nagarajan L  

Seizure exacerbation and developmental regression with carbamazepine 

Can J Neurol Sci 1998; 25:287-294.  

3-Otoom S, Al-Hadidi H

Seizure induced by antiepileptic drugs
Ann Saudi Med 2000;20:316-318.
 

4-Genton P, Gelisse P, Thomas P, et al.

Do carbamazepine and phenytoin aggravate juvenile myoclonic epilepsy?
Neurology 2000;55:1106-1109.
 

5-Thomas P, Genton P, Gelisse P, Wolf P. Juvenile myoclonic epilepsy. In: Epileptic Disorders in Infancy, Childhood and Adolescence. Roger J, Bureau M, Dravet Ch, et al. 3rd ed. John Libbey &Co Ltd. Pp. 335-355.

6- Gansaeuer M, Alsaadi TM
Carbamazepine-induced seizures: A case report and review of the literature 
Clinical Electroencephalography 2002;33:174-177.
 

7-Steinhoff BJ, Hirsch E, Mutani R, et al.
The ideal characteristics of antiepileptic therapy: an overview of old and new AEDs 
Acta Neurologica Scandinavica 2003;107:87-95.

 8-Gelisse P, Genton T, Kuate C, et al.
Worsening of seizures by oxcarbazepine in juvenile idiopathic generalized epilepsies 
Epilepsia 2004; 45: 1282-1286.
 

Türkdoğan Sözüer D, Ataklı D, Okan D, Baybaş S, Arpacı B.

Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine and valproate.

European Journal of Pediatrics 1997;156:565-7.
 

1-Verrotti A, Basciani F, Domizio S, et al.

Serum lipids and lipoproteins in patients treated with antiepileptic drugs
Pediatr Neurol 1998;19:364-367.
 

2-Pita-Calandre E, Rodriguez-Lopez CM, Cano MD, et al.

Serum lipids, lipoproteins and apolipoproteins in adult epileptic patients treated with carbamazepine, valproic acid or phenytoin
Rev  Neurologica 1998;27:785-789. 

3-Grieb P, Ryba MS, Jagielski J, et al.

Serum cholesterol in cerebral malignancies
J Neuro-Oncol 1999;41:175-180.  

4-Sudhop T, Bauer J, Elger CE, et al.

Increased high-density lipoprotein cholesterol in patients with epilepsy treated with carbamazepine: A gender-related study
Epilepsia 1999;40: 480-484.  

5-Schwaninger M, Ringleb P, Annecke A, Winter R, Kohl B, Werle E, Fiehn W, Rieser P, Walter-Sack I.  Elevated plasma concentrations of lipoprotein(a) in medicated epileptic patients
J Neurol 2000;247:687-690.
 

6-Davanzo PA, McCracken JT

Mood stabilizers in the treatment of juvenile bipolar disorder - Advances and controversies
Child Adol Psych Cl 2000;9:159.
 

7-Demircioglu S, Soylu A, Dirik E

Carbamazepine and valproic acid: Effects on the serum lipids and liver functions in children
Pediatr Neurol 2000;23:142-146.
 

8-Eiris J, Novo-Rodriguez MI, Del Rio M, et al.

The effects on lipid and apolipoprotein serum levels of long-term carbamazepine, valproic acid and phenobarbital therapy in children with epilepsy
Epilepsy Res 2000;41:1-7.
 

9-Aynaci FM, Orhan F, Orem A, et al.

Effect of antiepileptic drugs on plasma lipoprotein (a) and other lipid levels in childhood
J Child Neurol 2001;16: 367-369.
 

10-Meyer JM

Novel antipsychotics and severe hyperlipidemia
J  Clin Psychopharm 2001;21:369-374.
 

11-Yilmaz E, Dosan Y, Gurgoze MK, et al.

Serum lipid changes during anticonvulsive treatment:Serum lipids in epileptic children
Acta Neurol Belg 2001;101:217-220.
 

12-Geda G, Caksen H, Icagasioglu D.

Serum lipids, vitamin B12 and folic acid levels in children receiving long-term valproate therapy
Acta Neurol Belg 2002;102:122-126.
 

13-Meyer JM.

A retrospective comparison of weight, lipid, and glucose changes between risperidone- and olanzapine-treated inpatients: Metabolic outcomes after 1 year.
J Clin Psychiatry 2002;63:425-433.
 

14-Bramswig S, Kerksiek A, Sudhop T, et al. Carbamazepine increases atherogenic lipoproteins: mechanism of action in male adults
Am J Physiol-Heart C 2002;282:H704-H716.  

15- Deda G, Caksen H, Icagasioglu D
Effect of long-term carbamazepine therapy on serum lipids, vitamin B-12 and folic acid levels in children 
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2003;16:193-196.
 

16- Konig SA, Knolle J, Friedewald S, et al.
Effects of valproic acid, carbamazepine, and phenobarbitone on the fatty acid composition of erythrocyte membranes in children 
Epilepsia 2003; 44: 708-711.

17- Sankar R
Initial treatment of epilepsy with antiepileptic drugs - Pediatric issues 
Neurology 2004; 63 (Suppl. 4): S30-S39.
 

18- Mahmoudian T, Iranpour R, Messri N
Serum lipid levels during carbamazepine therapy in epileptic children 
Epilepsy & Behavior 2005;6:257-259.
 

19-Mikkonen K, Knip T, Pakarinen JJ, et al.
Growth and lipid metabolism in girls and young women with epilepsy during pubertal maturation 
Epilepsia 2005;46:1114-1120.
 

Ataklı D, Türkdoğan Sözüer D, Atay T, Baybas S, Arpacı B.

Misdiagnosis and treatment in juvenile myoclonic epilepsy.

Seizure-European Journal of Epilepsy 1998:7:63-6.

 1-Genton P

When antiepileptic drugs aggravate epilepsy
Brain Dev 2000;22:75-80.

 2-Gelisse P, Genton P, Raybaud C, et al.

Structural brain lesions do not influence the prognosis of juvenile myoclonic epilepsy
Acta Neurol Scand 2000;102:188-191.

 3-Genton P, Gelisse P, Thomas P, et al.
Do carbamazepine and phenytoin aggravate juvenile myoclonic epilepsy? 
Neurology 2000; 55:1106-1109.

4-Dhanuka AK, Jain BK, Daljit S, et al.

Juvenile myoclonic epilepsy: A clinical and sleep EEG study
Seizure-Eur J Epilep 2001;10:374-378.

 5-Montalenti E, Imperiale D, Rovera A, et al.

Clinical features, EEG findings and diagnostic pitfalls in juvenile myoclonic epilepsy: a series of 63 patients.
J Neurol Sci 2001;184:65-70.

 6-Dziewas R, Kellinghaus C, Ludemann P. Nonconvulsive status epilepticus in patients with juvenile myoclonic epilepsy:types and frequencies. Seizure-Eur J Epilep 2002;11:335-339.

 7-Reuber M, Fernandez G, Bauer J, et al.

Diagnostic delay in psychogenic nonepileptic seizures
Neurology 2002;58:493-495.

 8-Thomas P, Genton P, Gelisse P, Wolf P. Juvenile myoclonic epilepsy. In: Epileptic Disorders in Infancy, Childhood and Adolescence. Roger J, Bureau M, Dravet Ch, et al. 3rd ed. John Libbey &Co Ltd. Pp. 335-355.

 9-Bourgeois BFD
Chronic management of seizures in the syndromes of idiopathic generalized epilepsy 
Epilepsia 2003; 44(suppl.2): 27-32.

 10-Vijai J, Cherian PJ, Sylaja PN, et al.
Clinical characteristics of a South Indian cohort of juvenile myoclonic epilepsy probands 
Seizure-European Journal of Epilepsy 2003;12: 490-496.

 11-Sousa PD, Lin K, Garzon E, et al.
Self-perception of factors that precipitate or inhibit seizures in juvenile myoclonic epilepsy 
Seizure-European Journal of Epilepsy 2005; 14: 340-346.
 

12- Sousa NAD, Sousa PD, Garzon E, et al.
EEG recording after sleep deprivation in a series of patients with juvenile myoclonic epilepsy 
Arquivos De Neuro-Psiquiatria 2005; 63: 383-388.

Türkdoğan Sözüer D, Ozek MM, Sehiralti V, Kurtkaya O, Sav A.
Hemimegalencephaly and Hirschsprung's disease: A unique association.

Pediatr Neurol 1998;18:452-455.

 1-Kapur RP.Hirschsprung disease and other enteric dysganglionoses
Crit Rev Cl Lab Sci 1999;36:225-273.

 2-Flores-Sarnat L.

Hemimegalencephaly: Part 1. Genetic, clinical, and imaging aspects
J Child Neurol 2002;17:373-384.

3-Koehn MA, Duchowny M.

Preoperative clinical evaluation and noninvasive electroencephalogram in cortical dysplasia
Neurosurg Clin N Am 2002;13:35.

4- Shahar E, Shinawi M
Neurocristopathies presenting with neurologic abnormalities associated with Hirschsprung's disease 
Pediatric Neurology 2003;28: 385-391.

 Akyuz G, Türkdoğan Sözüer D Turan B, Canbolat N, Yilmaz I, Us O, Kayhan O
Normative data of sympathetic skin response and RR interval variation in Turkish children

Brain & Development 1999;21:99-102. 

1-Reitz A, Schmid DM, Curt A, et al.

Sympathetic sudomotor skin activity in human after complete spinal cord injury
Auton Neurosci-Basic 2002;102:78-84.

2-Muslumanoglu L, Akyuz G, Aki S, et al.

Evaluation of autonomic nervous system functions in post-stroke patients
Am J Phys Med Rehab 2002;81:721-725.

 3- Muslumanoglu L, Aki S, Turkdogan D, et al.
Involvement of sympathetic reflex activity in patients with acute and chronic stroke: A comparison with functional motor capacity 
Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation 2004; 85: 470-473.

 Türkdoğan Sözüer D, Ozek MM, Sav A, Dincer A, Pamir MN.
Serial MRI and MRS studies with unusual findings in Rasmussen's encephalitis. European Radiology 2000;10:962-966.

 1-Lee JS, Juhasz C, Kaddurah AK, et al.

Patterns of cerebral glucose metabolism in early and late stages of Rasmussen's syndrome
J Child Neurol 2001;16 (11):798-805.

2-Kim SJ, Park YD, Pillai JJ, et al. A longitudinal MRI study in children with Rasmussen syndrome
Pediatr Neurol 2002;27 (4):282-288.

3-Avison MJ, Nath A, Berger JR.

Understanding pathogenesis and treatment of HIV dementia: a role for magnetic resonance?
Trends Neurosci 2002;25:468-473.

4-Bien CG, Widman G, Urbach H, et al.
The natural history of Rasmussen's encephalitis 
Brain 2002;125:1751-1759.
 

5-Bien CG, Urbach H, Deckert M, et al.

Diagnosis and staging of Rasmussen's encephalitis by serial MRI and histopathology
Neurology 2002;58:250-257.

6-Maeda Y, Oguni H, Saitou Y, et al. Rasmussen syndrome: Multifocal spread of inflammation suggested from MRI and PET findings.

Epilepsia 2003,44;1118-21.

 7-Sener RN
Diffusion MRI and spectroscopy in Rasmussen's encephalitis 
European Radiology 2003;13: 2186-2191.

8-Kumar N, Lindell EP, Port JD
Acquired cerebral hemiatrophy: Idiopathic? 
Journal of Neuroimaging 2004;14: 187-191.

 9-Wellard RM, Briellmann RS, Wilson JC, et al.
Longitudinal study of MRS metabolites in Rasmussen encephalitis 
Brain 2004; 127: 1302-1312.

10-Kingsley PB, Shah TC, Woldenberg R
Identification of diffuse and focal brain lesions by clinical magnetic resonance spectroscopy 
NMR In Biomedicine 2006;19:435-462.

 Türkdoğan D, Toplan S, Karakoç Y.

Lipid peroxidation and antioxidative enzyme activities in childhood epilepsy.

J Child Neurology 2002;17:673-6.

 Ming X, Stein TP, Brimacombe M, et al.
Increased excretion of a lipid peroxidation biomarker in autism 
Prostaglandins Leukotrienes And Essential Fatty Acids 2005;73:379-384.

 Türkdoğan D, Onat F, Türe U, Pamir N.

Phenytoin toxicity with mandibular tremor secondary to intravenous administration.
International Journal of Clinical  Pharmacology and Therapeutics 2002 Jan;40(1):18-9.

1-Martinelli R
Differential diagnosis and treatment of essential tremor 
Giornale Di Neuropsicofarmacologia 2003; 25: 67-73.

Uneri A, Turkdogan D

Evaluation of vestibular functions in children with vertigo attacks.

Archieves of Disease in Childhood 2003;88:510-1. 

1- Cohen HS, Kimball TT
Effectiveness of treatments for benign paroxysmal positional vertigo of the posterior canal 
Otology & Neurotology 2005;26:1034-1040.
 

2-Erbek SH, Erbek SS, Yilmaz I, et al.
Vertigo in childhood: A clinical experience 
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2006;70:1547-1554.
 

3-Marcelli V, Piazza F, Pisani F, et al.
Neuro-otological features of Benign Paroxysmal Vertigo and Benign Paroxysmal Positioning Vertigo in children: A follow-up study 
Brain & Development 2006;28:80-84.

4-Cohen HS
Disability and rehabilitation in the dizzy patient 
Current Opinion In Neurology 2006;19: 49-54.

       5-Salami A, Dellepiane M, Mora R, et al.
      
Electronystagmography finding in children with peripheral and central vestibular disorders 
       International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2006; 70:13-18.

       6- Picciotti PM, Fiorita A, Di Nardo W, et al.
      
Vestibular evoked myogenic potentials in children 
       International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2007;71:29-33.

      
Müslümanoğlu L, Akı S, Türkdoğan D, Us O, Akyüz G.

Involvement of sympathetic reflex activity in patients with acute and chronic stroke: a comparison with functional motor capacity. Archieves of Physical Medicine and Rehabilitation 2004;85: 470-3. 

1-Selcuk B, Ersoz M, Inanir M, et al.
Sympathetic skin responses in hemiplegic patients with and without complex regional pain syndrome 
Neurology India 2006;54:279-282.

 Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.

Auditory neuropathy in hyperbilirubinemia: is there a correlation between serum bilirubin, neuron-specific enolase levels and auditory neuropathy?  Int J Audiol. 2004 Oct;43(9):516-22.

 1-Attias J, Al-Masri M, AbuKader L, et al.
The prevalence of congenital and early-onset hearing loss in Jordanian and Israeli infants 
International Journal of Audiology 2006;45:528-536.

 Türkdoğan D, Duchowny M, Resnick T Jayakar P.

Subdural EEG patterns in children with Taylor-type cortical dysplasia: comparison with nondysplastic lesions.

Journal of Clinical Neurophysiology 2005; 22: 37-42.

 1-Detre JA, Crino PB
A multilayered approach to studying cortical malformations EEG-fMRI 
Neurology 2005; 64:1108-1110.

 2-Jirsch JD, Urrestarazu E, Levan P, et al.
High-frequency oscillations during human focal seizures 
Brain 2006;129:1593-1608.

 Vanmolkot KR, Kors EE, Turk U, Turkdogan D, Keyser A, Broos LA, Kia SK, van den Heuvel JJ, Black DF, Haan J, Frants RR, Barone V, Ferrari MD, Casari G, Koenderink JB, van den Maagdenberg AM.

Two de novo mutations in the Na,K-ATPase gene ATP1A2 associated with pure familial hemiplegic migraine. Eur J Hum Genet. 2006 Mar 15: 1-6.

 1-Barbas NR, Schuyler EA
Heredity, genes, and headache 

Seminars In Neurology 2006;26:507-514 

 2-Loder E, Rizzoli P
Antecedent biomarkers in Alzheimer's disease: Uses, limitations, and future directions for research 
Headache 2006
;46:1046-1058.  [Ana sayfa] [Özgeçmişim] [Yayınlarım] [Faaliyetlerim] [Video EEG]

[
Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ] [Faydalı Bağlantılar] [Basında] [Bize Nasıl Ulaşırsınız?]