Destek
+90 539 475 51 23
Bize Yazın
info@dilsadturkdogan.com

EĞİTİM ve AKADEMİK ÇALIŞMALARIM

PROF. DR. DİLŞAD TÜRKDOĞAN

Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Epilepsi-EEG ve Epilepsi Cerrahisi Uzmanı
Nörofizyoloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı

EĞİTİM VE AKADEMİK ÇALIŞMALARIM

A-YURTİÇİ

1

LİSANS

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dönem birincisi, (1980-1986)
2

UZMANLIK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (1986-1990) İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3

YANDAL UZMANLIĞI

Çocuk Nörolojisi, (1991-1994) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
4

YÜKSEK LİSANS

Elektrodiagnostik Nöroloji, (1996-1999)
6

PROFESÖRLÜK

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004
5

DOÇENTLİK

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1998

B-YURTDIŞI

1

EEG Asistanlığı

Bethel-Cleveland Epilepsie Zentrum, Bielefeld, Almanya, (1995 Mart-Haziran)
2

Video EEG- Epilepsi Cerrahisi Programı Asistanlığı

Universitatsspital Zürich, EEG-Abteilüng und Epileptologie, İsviçre, (1997 Şubat-Nisan)
3

EPİLEPSİ- EEG VE EPİLEPSİ CERRAHİSİ UZMANLIĞI

Comprehensive Epilepsy Center, Miami Children`s Hospital, Miami, Florida, ABD, (2000 Ekim-2001 Ekim). Epilepsi-EEG Uzmanlığı tamamlandı
4

Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi

ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsy Eğitim Programı (2013 Kasım -Nisan 2014).

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (1986-1990)
2
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi BD (1991-1994)
3
Zorunlu Devlet Hizmeti : Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, I. Nöroloji Kliniği (1994-1996)
4
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü (1996-2011)
5
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD (2010-Halen devam ediyor)

ÖDÜLLER

1
En İyi Makale Ödülü, 1997-1998 yılı Marmara Medical Journal
2
Uluslararası Makale Ödülü 2000, Marmara Üniversitesi
3
Tübitak “Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik Programı” Ödülü
4
En İyi Poster Ödülü VI. International Congress on Headache in Children and Adolescents, Viyana 21-25 Nisan 2004
5
Şeref öğrencis: Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsi Eğitim Programı 2015.

İDARİ GÖREVLER

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojsi Bilim Dalı Başkanlığı

(2010- )

ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

1
Milli Pediatri Cemiyeti
2
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
3
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
4
Türk Nörofizyoloji Derneği
5
Asian-Ocean Pediatric Neurology Society
6
European Paediatric Neurology Association

PROJELER

1
Uzayan epileptik nöbette beyin omurilik sıvısında nöron spesifik enolaz düzeyleri. Marmara Üniversitesi BAPKO. 1998. Yürütücü
2
Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi’. Avrupa Birliği -MEB Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Hibe Programı Çerçevesinde. (2010-2011). Yürütücü
3
İstanbul’da ergenlerde huzursuz bacak sendromu prevelansı. Marmara Üniversitesi. BAPKO. 2012. Yürütücü
4
Epileptik Ensefalopati Tanısı Almış Hastalarda Ekzom Dizileme Yöntemi ile Genetik Etiyolojinin Araştırılması. TUBİTAK 1001 Projesi. 2015-2017. Yürütücü
5
Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elektrofizyolojik, nörogirişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO. 2015-2017. Yürütücü
6
Erken çocukluk çağı Epileptik Ensefalopatilerinde tüm ekzom dizileme yöntemi ile gen defektlerinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO 2016- Yürütücü

YÖNETİLEN TEZLER

1
Çocukluk çağı idyopatik yüz felcinde steroid tedavisinin etkinliği. 2015, Dr. Adem Canan
2
Hipoksik iskemik ensefalopati sonrası epilepsi ve epileptik ensefalopati gelişimi ile ilişkili klinik ve radyolojik faktörler. 2015, Uz. Dr. Nilüfer Eldez Hacıhafızoğuulları
3
Febril konvülziyon geçiren hastaların retrospektif olarak dosyalarının incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenerek risk faktörlerinin belirlenmesi. 2016, Dr. Süreyya Salihustaoğlu
4
İstanbul ili Anadolu yakası lise çağı çocukluk dönemi esansiyel tremor prevelansı 2017, Dr. Nicel Silahlı Yıldız
5
Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elekrofizyolojik, nörogelişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi, 2017 Dr. Olcay Şah
6
İstanbul ili Anadolu yakası 9-18 yaş arası çocuklarda huzursuz bacak sendromu ve büyüme ağrısı prevalansı, 2017. Dr. Ramin Mahmudov

DÜZENLEDİĞİ KONGRELER

1
Erken Çocuklukta Nörolojik Gelişim ve Aksama/Sapmaların Değerlendirilmesi Kursu" . 3. Marmara Pediatri Kongresi. 18-20 Şubat 2016, İstanbul. Kurs Başkanı
2
19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 24-27 Mayıs 2018 Antalya. Düzenleme kurulu üyesi
3
EPAM Klinik ve Deneysel Epilepsi Kursu, İstanbul, 19-21 Ekim 2018. Düzenleme kurulu üyesi
4
Marmara Pediatri Kongresi. İstanbul, 15-17 Şubat, 2018. Kongre Başkanı
5
Marmara Pediatri Kongresi. İstanbul, 15-17 Şubat, 2018. Kongre Başkanı
© Copyright 2021 Dilşad Türkdoğan