Baş Dönmesi (Vertigo)

BAŞ DÖNMESİ

Baş dönmesi nasıl tanımlanır?

Çocuğun baş ve gövdesinin bir tarafa çekilmesi, çevrenin dönmesi, zeminin kayması ya da  sersemlik hissi şeklinde tanımlanmaktadır.

Baş dönmesi çocuklarda sık mı dır ?

Baş dönmesi çocuklarda  %5-15  arasında bildirilmektedir.

Baş dönmesine eşlik eden başka belirtiler var mıdır?

Baş dönmesine eşlik eden en sık belirtiler belirti terleme, renkte solukluk, bulantı ve kusma hissi ve dengesizliktir. Ayrıca göz kürelerinde istemsiz oynama, baş ağrısı, bazen de çift görme gibi belirtiler eşlik edebilir.

Baş dönmesi neden olur?

Baş dönmesi pek çok nedene bağlı olabilir. Doğrudan nörolojik nedenlerle ilgili olduğu gibi nöroloji dışı diğer organ sistemleri ile de ilgili olabilir.

Nörolojik olabilecek nedenler nelerdir?

Nörolojik nedenler iki grupta incelenir. Birinci grupta iç kulak ve  oradan  çıkan işitme ve denge sinirinin tutulumuyla ortaya çıkanlardır ki, bunlar genellikle geçirilen viral  bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan belirtilerdir. Çoğunlukla  dengesizlik  başın bir tarafa çekilme hissi, gözlerde istemsiz oynamalar, baş hareketiyle dönmenin artması, bulantı, kusma, işitme kaybı gibi belirtiler gözlenir.

Orta kulak enfeksiyonları baş dönmesinin en sık nedenlerindendir. Bazen kulak ağrısı ya da ateş olmadan tek belirti olabilir. İşitme kaybı ve çınlama eşlik edebilir.

Baş dönmesinin nörolojik diğer sık nedeni ise migrendir. Migren benzeri olan iyi huylu paroksizmal vertigo,   genellikle  oyun çocuklarında görülmektedir. Ancak 10-12 yaşa kadar devam etmektedir. Bu çocukların ailelerinde sıklıkla migren öyküsü mevcuttur. Baş dönmesi nedeni ile çocuğun yüzünde panik ifadesi, ağzında salya, renkte solma, bulantı bazen de kusma olur. Annesine sarılıp yatmak dinlenmek isteyebilir. Süresi saniyelerden dakikalara geçebilmektedir. Bazen aynı gün içinde defalarca tetiklenebilir.

Okul çocuklarında migren başladıktan sonra beraberinde ya da tek başına baş dönmesi olabilir.  Özellikle migreni tetikleyen gıdaların alımı, yorgunluk ve stres, alçak basınç gibi hava değişiklikleri baş dönmesini tetikler.

Baş dönmesi nadiren ciddi nörolojik hastalıkların parçası olup beyin sapı bölgesi yada beyincikteki herhangi bir enfeksiyon , travma, tümör ya da beyin kabuğuyla ilgili ciddi organik tutulumlar baş dönmesine neden olabilir. Ama çoğunlukla dengesizlik, bilinç değişikliği, el hareketleri ve koordinasyonlarında bozukluk gibi başka belirtilerle beraberdir.

Nöroloji dışı nedenler nelerdir?

Kullanılan ilaçlar, kafein gibi aşırı uyarıcı maddeler, kalpteki ritim bozukluğu, kalp kasıyla ilgili bozukluklar, tiroid  bezi problemleri, alerjik hastalıklar, damar iltihapları ve tıkanıklıkları, romatolojik  hastalıklar ya da kansızlık gibi durumlar baş dönmesine neden olabilir. Baş dönmesi çocuklarda nadiren psikiyatrik bir belirti, panik atak, depresyon gibi durumlar parçası da olabilir.