Mesleki Serüvenim

1986
LİSANS
1990
UZMANLIK
1994
YANDAL UZMANLIĞI
1999
YÜKSEK LİSANS
1998
DOÇENTLİK
2004
PROFESÖRLÜK
          İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında dönem birincisi olarak mezun oldum.
Hemen ardından, fakülte hayatımda 3. sınıftan itibaren çok sevdiğim ve pek çok kez gönüllü polikliniklerine katıldığım İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimine başladım ve Kasım 1990’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldum. Eğitimim süresince, çocuk sağlığı ve hastalıklarının tüm yan dal bilim dallarından eğitim alma olanağına kavuştum. Gerek acil, gerekse de poliklinik ve klinik çalışmalarında çok sayıda nöroloji olgusunun tanı ve izlemine katıldım ve hiç ayrılmamak üzere, mesleki yaşamımı bu alanda sürdürmeye karar verdim. 
 

          1991 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimime başladım ve 1994’de Çocuk Nörolojisi uzmanı oldum. Aynı yıl zorunlu hizmet için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine atandım. Nöroloji ve epilepsi polikliniğine başvuran çocuk ve ergen hastalara hizmet verdim.

          Tedaviye dirençli epilepsinin hastalarım ve ailelerine yaşattığı güçlükler ve hayal kırıklıkları, beni ilaç dışı tedavilere ve bunlardan en yaralı olan “cerrahi” seçeneği konusunda uzmanlaşmaya yöneltti. Bu tedavinin ancak nöroloji ve nörofizyoloji yani EEG uzmanının yönettiği çok iyi bir değerlendirme süreci ile başarılı olabileceği gerçeğinden yola çıkarak, 1995 yılında Bethel-Cleveland Epilepsie Zentrum’a gittim. Almanya’nın çocuk epilepsi tanı ve ilaç ile cerrahi tedavi konusunda önde gelen kurumlarından olan bu merkezde, ilk günden itibaren EEG asistanlığı için görevlendirildim. Günlük olarak çok sayıda EEG’yi dijital ortamda değerlendirme, değerli uzmanlar ile tartışma ve rapor çıkarma olanağım oldu. Eğitimimin bir kısmını da epilepsi cerrahisi hazırlığı yapan “uzun süreli video-EEG”’ ünitesinde geçirerek, nöbet esnasındaki EEG bulguları ile nöbetlerin ilişkisini inceledim ve olgu tartışma toplantılarına katıldım.

          Epilepsi ve epilepsi cerrahisi alanında çalışmak üzere, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde göreve başladım. 1997 yılında epilepsi cerrahisi ve EEG uzmanlığı için Avrupa’nın bir diğer önde gelen merkezi olan Universität Hospital Zürich, “EEG-Abteilung und Epileptologie”de ünlüepilepsi uzmanı Prof. Dr. Wieser ile çalıştım. Bu görevim süresince, hastaların nöbet EEG kayıtlarını inceledim ve ameliyathanede epilepsi cerrahi uygulamalarını izledim.

          Türkiye’ye dönüşümde, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde uzun süreli video-EEG moniterizasyon ünitesini kurarak, hasta nöbetleri ve devamlı EEG kayıtlarını inceleyerek nöbetin başladığı odak tespiti ve epilepsi cerrahisi için hazırlık süreçlerini yönettim. Ayrıca, cerrahi uygulamalar esnasında EEG çekimi (elektrokortikografi) yaparak çıkarılan alana komşu dokudaki elektriksel aktiviteyi değerlendirdim.

          Epilepsi cerrahisi hazırlığına yönelik eğitim serüvenimde birikimimi arttırmak amacıyla 2000 yılında, dünyanın ve ABD’nin sayılı merkezlerinden biri olan Miami Children’s Hospital bünyesindeki “Comprehensive Epilepsy Center”a gittim. Burada geçirdiğim 1 yılda, “Epilepsi-EEG Uzmanlığı ve Epilepsi Cerrahisi Uzmanlığı” programını tamamladım. Eğitimimde ilk günden itibaren, pek çoğu yoğun bakımda yatan ve nörolojik yüksek riskli hastalarda yapılan çok sayıda rutin EEG kayıtlarını değerlendirme, Prof. Dr. Duchowny ve Dr. Jayakar gibi bu alanda öncü epilepsi ve elektrofizyoloji uzmanları ile tartışarak rapor çıkarma imkânım oldu. Ayrıca, uzun süreli video EEG laboratuvarına cerrahi hazırlığı için yatan hastalardan öykü alma, muayene ederek dosya çıkarma, EEG kayıtlarını değerlendirme ve her hafta yapılan elektrofizyolog, epilepsi uzmanı, nöroradyolog ve psikologların katıldığı “epilepsi cerrahisi konseyi”nde olgu sunma şansım oldu. Saçlı deriyi kaldırmak suretiyle yerleştirilen elektrotlarla yapılan ileri EEG kayıtlarını değerlendirme ve Dr. Jayakar ile birlikte, dil ve motor merkezlerin tespiti için EEG ünitesinde yapılan haritalama çalışmalarına katıldım. Epilepsi cerrahi uygulaması ve ameliyathanede haritalama çalışmalarını da izleme olanağı buldum.

          1996 yılında, elektrofizyolojinin diğer alanlarında eğitim almak üzere Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri’nin “Elektrodiagnostik Nöroloji” yüksek lisans programına başladım. EMG ve uyandırılmış potansiyellerin (SEP, BAEP, VEP, ERP) uygulaması hakkında teorik-pratik eğitim alarak elektrofizyoloji eğitimimi tamamladım. Nörolojik Bilimler Enstitüsü’ndeki rutin kayıtların tümünü değerlendirdim. Ayrıca epilepsi ağırlıklı olmak üzere spina bifida, serebral palsi ve çocuk nörolojisi polikliniği yaptım.

          Epilepsinin hızla gelişen alanlarından biri olan genetik tanıda Uluslararası Epilepsi Ligi’nin (ILAE) Uzaktan Epilepsi Eğitim Programı’ndan (VIREPA) 6 ay süreyle “Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi” alarak, 2014 yılında şeref öğrenciliğiyle mezun oldum.

          Ufuk açan bu eğitim sonrasında, 2015’te TÜBİTAK ve 2016’da Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAPKO) tarafından verilen ve epilepsi hastalarındaki genetik sorunları anlamaya yönelik iki projeyi “yürütücü” olarak gerçekleştirdim.

          Marmara Üniversitesinde 1997 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldum.

          2011 yılında, Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde “Çocuk Nörolojisi” bilim dalı başkanlığına atandım. Bu görevimde, halen çocuk nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları tıpta uzmanlık eğitimi ve tıp fakültesi eğitiminde eğitici olarak yer almanın yanı sıra, çok sevdiğim bir iş olan hasta tanısı, değerlendirme ve tedavi hizmetinde bulunmaktayım. Aynı zamanda ilaca dirençli epilepsisi olan olguların, uzun süreli video-EEG takiplerinin yapıldığı ve cerrahi adaylarının belirlendiği “epilepsi cerrahi öncesi değerlendirme” programını da yürütmekteyim.

          2005 yılından beri muayenehane çalışması yapmaktayım. Çocukların hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetim yanında, onların sinir sistemi ve genel sağlıklı büyüme ve gelişimlerini destekleyici ‘koruyucu sağlık hizmetleri’ de vermekteyim. Yıllar içinde ailelerimin ve yavrularının kendilerine özgü zorluk alanlarını her yönüyle ele almak ve uzun süreli hasta-hastalık takibi yapmak, bana tıp camiasında kadim bir söz olan “hastalık yok; hasta var” gerçeğini defalarca tecrübe etme imkanını sağladı. Teorik bilgilerim ile mesleki serüvenimde kazandığım tecrübelerimi birleştirerek hizmet vermekten her zaman mutluluk duyuyorum.

Uzmanlık Alanlarım​

Çocukların hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetim yanında, onların sinir sistemi ve genel sağlıklı büyüme ve gelişimlerini destekleyici ‘koruyucu sağlık hizmetleri’ de vermekteyim.