Konferanslarım

 1. Vagus sinir stimülasyonu uygulaması-olgu sunumu I.Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, 11-13 Haziran, 1998.
 2. Olaya Bağlı Potansiyeller. XVI.Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi Kayseri, 3-5 Haziran 1999.
 3. Kronik moniterizasyon. Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesi Aylık Toplantıları, 8 Aralık 1999.
 4. Çocukluk çağı refrakter epilepsisi ve cerrahi tedavisi. 4.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs, 2000.
 5. Jeneralize epilepsilerde genetik.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, 8-10 Mayıs 2002.
 6. Tanı ve Değerlendirme. Serebral palsi tanı ve tedavi kursu. 19.Ulusual Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
 7. Kafa Travması Ve Cerrahi Girişimlerde Antikonvülzan Kullanımı.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004.
 8. Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Cerrahi Tedaviye Karar Verme.4 Ulusal Epilepsi Kongresi, Ankara,2004
 9. İnteraktif Olgu Sunumları. XXXV Çubukçu Günleri, İstanbul, 22-23 Kasım, 2004.
 10. Benin EEG Varyantları. Türkiye Nörofizyoloji Derneği, Ankara Şubesi EEG Kursu, Ankara, 27-28 Kasım 2004.
 11. Embriogenezis Ve Nörolojik Yaklaşım.Spina bifida-Etioloji ve tedavi prensipleri. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği İHAT toplantısı, İstanbul, 5 Mart 2005.
 12. Öğrenme bozukluklarında Laboratuar Bulguları. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya 11-14 Mayıs 2005.
 13. 2 Yaş Altında Antiepileptik Tedavi Yaklaşımları Paneli: Anekdotal Tedavi Yaklaşımları. Yeni Doğan ve Süt Çocuğundan Ergenlik Çağına Epilepsi Seminerleri-1.  Antalya, 22 Ekim 2005.
 14. 10-18 Yaş Çocuklarda Genetik Kökenli Epileptik Sendromlar-Klinik Ve Video Görüntüleri. XV. Çocuk Nöroloji Eğitim Semineri. Adana, 11-12 Kasım 2005.
 15. Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Sendromu. EEG ile ilişki. İstanbul Çocuk Nörolojisi-Çocuk Psikiyatrisi Toplantıları. İstanbul, 10 Mart 2006.
 16. Özürlü Çocuklarda Tıbbi Sorunlar: Çocuklarda Epilepsi. Çocuklukta Özürlülük Sempozyumu. İstanbul, 21-22 Nisan 2006.
 17. Engelli Ailelere Eğitim ve Bilgilendirme Projesi –Sempozyum Otizm-Yaygın Gelişimsel Bozukluklar. İstanbul, 19-20 Ekim 2006.
 18. Çocukta Epilepsi. Anadolu Yakası Çocuk Hekimleri Aylık Toplantısı. İstanbul, 28 Kasım 2006.
 19. Serebral Palsi (Nedir, nedenleri, sınıflaması) Botulinum Toksin A Uygulama Kursu VI. Yeditepe Üniversite Hastanesi, İstanbul 17 Nisan 2007.
 20. Headache in Space Occupying Lesions. VII. International Congress on Headache in Children and Adolescents 17-21 May 2008, Istanbul.
 21. Rolandik Epilepsi : Bening mi?  Malin mi? 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya 2010.
 22. Antiepileptik ilaç başlama ilkeleri.  13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Kapadokya, 24-27 Mayıs 2011.
 23. Çocuktan ergene epilepsi.2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. İstanbul, 7-9 Ekim 2011.
 24. Benin EEG varyantları. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 2. Temel EEG kursu. Antalya, 20-22 Ekim 2011
 25. Otizm- Nörobiyolojik Bakış Açısı. Otizm Sempozyumu. İstanbul, 2 Nisan 2013.
 26. Otoimmün ensefalitler. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, 22-25 Mayıs 2013.
 27. Çocukta dil gelişim gerilikleri. 1. Marmara Pediatri Kongresi İstanbul, 12-14 Şubat 2014.
 28. Ne epileptik nöbet değildir? 2. Marmara Pediatri Kongresi İstanbul, 17-19 Şubat 2015.
 29. Epilepsi klinik ve patogenezine yönelik güncelleme. 1. Nörogelişimsel Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul,  5 Nisan, 2015.
 30. Süt Çocuğu Konvülziyonları. 37. Çapa Pediatri Günleri. İstanbul, 9-11 Nisan 2015.
 31. Antiepileptik Dışı Tedaviler. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Antalya, 24-27 Mayıs 2016
 32. Ne Epileptik Nöbettir; Epileptik Nöbet Ne Değildir?  39. Çapa Pediatri Günleri. İstanbul, 23-26 Mart 2017
 33. Epilepsi İle Karışan Hareket Bozuklukları. Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 18-22 Ekim 2017.
 34. Epileptik Olmayan Durumlar. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Toplantısı. İstanbul, 27 Kasım, 2017.
 35. Akut Başağrısı ve KİBAS. Mersin Kış Okulu, 3-4 Kasım Mersin, 2017.
 36. Epilepsi Tedavisinde Yenilikler. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Antalya, 24-27 Mayıs 2018.
 37. Epilepside Genetik Etyoloji. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Antalya, 24-27 Mayıs 2018.
 38. Epilepsi Patogenezi, EPAM Klinik ve Deneysel Epilepsi Kursu, İstanbul, 19-21 Ekim 2018.
 39. Akut Başağrısı. 4. Genç Pediatristler Kongresi İstanbul, 30 Kasım 2018.
 40. Nonkonvulzif Status: İstanbul Çocuk Nörolojisi Toplantıları Tanı ve tedavi. İstanbul. 26 Eylül 2018.
 41. Nörogelişimsel Bozuklukların Nörolojik Nedenleri. 7. Uluslararası Fetal Hayattan ilk Çocukluğa 1000 Gün, İstanbul, 27-30 Mart, 2019. 
 42. Uykunun Çocuk Gelişimine Etkileri. İstanbul Şehir Üniversitesi 6. Psikoloji Günleri’ 6-7 Nisan 2019. 
 43. Serebral palside medikal tedavi. Çocuk Ortopedisi Derneği  II. Serebral Palsi Sempozyumu. İstanbul, 11-12 Mayıs, 2019.