Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Uygulanan İşlemler

          Video-EEG Kaydı

          Elektrofizyoloji ünitesinde bilgisayar ortamında kaydedilip depolanabilme olanağı sunan dijital EEG sistemi ile uzun süreli aralıksız uyku-uyanıklık beyin elektroensafalografisi (EEG) ve eş zamanlı hasta video görüntülemesi yapılmaktadır. Bu şekilde hasta nöbet geçirirken nöbetin tüm özellikleri ve beyinin neresinden kaynaklandığı saptanır.

          Gelişim Yaşı ve Zeka Puanı Değerlendirmesi

          0-6 yaş arası çocuklarda nörolojik gelişim evreleri,  Denver  gelişimsel tarama testi, Ankara Gelişimsel Tarama testi, Bayley testi vb testlerle değerlendirilir. Bu testler, çocuğun nöromotor (kaba ve ince motor) -dil ve sosyal-kişisel uyum basamaklarını belirlemektedir.

          6 yaş ve üzeri çocuklarda bilişsel işlevler WISC-III testi ile değerlendirilir. Yoplam ve sağ/sol beyin yarım kürelerine ait  zeka puanı ölçülmektedir. 

Randevu Talebi
1
Randevu Talebinde Bulunun.
Merhaba;
''Randevu ile ilgili bilgi almak için yazınız''