Serebral Palsi ve Fizyoterapi

Uzman  fizyoterapist Gülsün  Gürel

Serebral  Palsi  ve  beyin-sinir  sistemi  problemlerinde  rehabilitasyon , bir  ekip  çalışmasını  gerektirir. Bu ekibin  başında  AİLE  yer almaktadır. Çocuk  Nöroloğu, Çocuk Fizyoterapisti, Çocuk  Konuşma Terapisti, Çocuk  eğitimcisi, Çocuk psikoloğu, Çocuk ortopedisti, Çocuk  Göz doktoru, Çocuk kulak-burun-boğaz  doktoru, sosyolog  gibi  profesyonellerin   katılımı ile  çocuk  hak ettiği  en  bağımsız  ve  en  kaliteli  yaşama  geçirilmeye  çalışılır. 

Fizyoterapide, yeni doğan ve süt çocuğu ile ileri  yaşlardaki  çocuklara  uygulanan  yaklaşımlar  farklılıklar  içerir.Beynimiz  yaşamamız  için  gerekli  her  düzenlemeyi planlayan  ve  uygulayan  bir  organdır. Doğum  gerçekleştikten  sonra  hayat  artık anne karnındaki gibi rahat  değildir. Her  türlü  yaşamsal  faaliyetleri  öğrenmek (yeme, içme hazmetme, dışkılama, oturma, emekleme, anlama, tavır geliştirme, mutlu olma)  ve talep  etmek (yemek  istemek,sevgi ve ilgi  beklemek oynamak  istemek  vs. gibi durumlarda kendini  ifade  edebilmelidir) zorundadır.

Yaşamının  başında bu  konularda  problemleri  olan  çocuklara  deneyimli  ekip çalışanları aralarında  dinamik bir iletişim ile en uygun yaklaşımı  kurmaya   çalışırlar,

Yenidoğan  Fizyoterapisinde  Amaç

Beş  duyuyu  kullanarak  duyusal  algı, farkındalık, vücudun  orta  hattında el ve ayakların  koordineli  hareketleri, varsa spastisitenin  ve yanlış  refleksleri azaltılması , baş –gövde kontrolü, dönme, emekleme, yürüme gibi  işlevlerin çocuğa  bir an evvel  kazandırılmasıdır. Bu  çalışmalar  yürütülürken çocuğun görme , işitme, bilişsel  yetileri  son derece  önemlidir.  (Görme-işitme problemleri baş ve gövde kontrolü, yönlenme, algı çalışmalarında büyük bir engel oluştururlar)

Rehabilitasyon  çalışmalarında  Epilepsi  ve Ortopedik  sorunlar  karşımıza çıkan önemli engellerdir. Fizyoterapinin  başarısı  yukarıda  söz  edilen  bütün  disiplinlerin  bir  araya getirilmesi  ile  gerçekleşir.

Son  günlerde  beyin  ile  yapılan  araştırmalar, beynin  pek çok  şeyi  uygun yaklaşımlarla  öğrenebildiğini  göstermektedir. Beynin  plastisitesi  dediğimiz harika özelliği işlerimizi  kolaylaştırmaktadır. Kaybolan  fonksiyonları yeniden kazandırabilmekte , açığa çıkmayanları da yeniden  yapılandırabilmekteyiz. Hepimiz  ve  çocuklarımız  için  önemli  olan  Beynimizin her şey için sürekli uyarılmasıdır. Çok değerli olan diğer bir konu da , çocuklarımıza  sevgi ve saygı  dolu bir yaklaşım sunmamızdır.

Amacımız; aileye  beynin işlevleri ve en iyi nasıl  uyarılabildiği, fonksiyonel ve koruyucu  fizyoterapinin  anlamı ve uygulanışı  hakkında olduğunca çok  bilgi aktararak eğitmek ve beraberce uzun ince sağlıklı ve mutlu  bir yola  koyulmaktır.