Beyin ve Zihin Gelişiminde Gebelikteki Sorunlar Ne Kadar Etkili?

Bu soru bilim dünyasında halen gerçek boyutlarıyla açıklığı kavuşmuş değil. Ancak mevut bulgular, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve zihinsel gerilik, epilepsi, şizofreni ve serebral palsi gibi gelişimsel bozukluklarda genetik ve çevresel pek çok nedenin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Beynin en hızlı geliştiği dönem olan gebelik sürecinde annenin yaşadığı enfeksiyonlar, ilaçlar, madde (alkol, sigara, eroin vs) kullanımı, ağır metaller gibi zehirli maddelere maruz kalma,  psiko-sosyal stres, annenin psikiyatrik bozuklukları ve yüksek vücut kitle indeksi (şişmanlık), sıklıkla enflamasyon denen ve bazen vücudun kendi dokularına karşı yıkıma neden olabilen bağışıklık sistemi değişikliklerine  neden olan bazı etkenlerdir. Annenin gebelikte bağışıklık sisteminde –hatta enfeksiyon olmaksızın da- ortaya çıkan bu değişiklikler, sağlıklı beyinde işlev görmesi gereken genleri susturarak ya da çalışması uygun olmayan genleri uyararak yenidoğan beyninde ve erken çocuklukta zihin gelişiminde önemli değişikliklere neden olmaktadır.