Destek
+90 539 475 51 23
Bize Yazın
info@dilsadturkdogan.com

ÇALIŞMA ALANLARIM

PROF. DR. DİLŞAD TÜRKDOĞAN

Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Epilepsi-EEG ve Epilepsi Cerrahisi Uzmanı
Nörofizyoloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı

Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Uygulanan İşlemler

Video-EEG Kaydı

Elektrofizyoloji ünitesinde bilgisayar ortamında kaydedilip depolanabilme olanağı sunan dijital EEG sistemi ile uzun süreli aralıksız uyku-uyanıklık beyin elektroensafalografisi (EEG) ve eş zamanlı hasta video görüntülemesi yapılmaktadır. Bu şekilde hasta nöbet geçirirken nöbetin tüm özellikleri ve beyinin neresinden kaynaklandığı saptanır.

Gelişim Yaşı ve Zeka Puanı Değerlendirmesi

0-6 yaş arası çocuklarda nörolojik gelişim evreleri, Denver gelişimsel tarama testi, Ankara Gelişimsel Tarama testi, Bayley testi vb testlerle değerlendirilir. Bu testler, çocuğun nöromotor (kaba ve ince motor) -dil ve sosyal-kişisel uyum basamaklarını belirlemektedir.

6 yaş ve üzeri çocuklarda bilişsel işlevler WISC-III testi ile değerlendirilir. Yoplam ve sağ/sol beyin yarım kürelerine ait  zeka puanı ölçülmektedir.

© Copyright 2021 Dilşad Türkdoğan