İlaca Dirençli Epilepside Cerrahi

EPİLEPSİ CERRAHİSİ

Ne zaman gerekir? 

Genel olarak epilepsilerin 1/3’ü ilaca dirençlidir. Bu olgularda hızla diğer tedavi yöntemlerini araştırmak gerekir. Çünkü iyi tedavi edilemeyen nöbetler ve artarak dozlarda eklenen çoklu ilaç tedavileri nörolojik gelişim olumsuz etkiler. 

Her olguda uygulanabilir mi?

Maalesef her olguda yapılamaz. Genetik /ailevi epilepsilerde, ek bir yapısal hasar yoksa uygulanamaz. 

En uygun olgular, görüntüleme yöntemi ile kolay çıkabilir, çıktığında kalıcı önemli hasar bırakmayacak ve nöbetlerin bu bölgeden çıktığı gösterilebilen beyin anomalisine sahip olgulardır. 

Eğer nöbet aktivitesi konuşma, el hareketi gibi değerli merkezlerden kaynaklanıyorsa bu bölgelerin ayrıntılı haritalaması yapılarak uygunsa sınırlı cerrahi gerçekleştirilir. Haritalama cerrahi öncesi ameliyathanede yapılabildiği gibi doğrudan beyin dokusu üzerine ya da içine yerleştirilen elektrotlarla da yapılabilir.  

Cerrahi Öncesi Hangi İşlemler yapılır? 

İlk aşama video-EEG monitörizasyonu sistemi ile eş zamanlı nöbet gözlemi ve EEG kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde nöbetlerin hangi beyin bölgesinden kaynaklandığı saptanır. Bu bulgular beyinde MR ile saptanan yapısal anomali ile aynı yerleşimdeyse ve çıkarılan beyin bölgesi işlev açısından değerli değilse cerrahi ile çıkarılır. 

PET, iktal SPECT odak tespiti için kullandığımız fonksiyonel inceleme yöntemleridir. 

Değerli beyin bölgelerini bulmak için fMRG ve tarkatografi yöntemleri ile dil, konuşma, kol-bacak motor merkezi gibi işlevsel alanların yeri belirlenerek cerrahi öncesi yeti kayıpları açısından tahminde bulunulur.

Bilişsel düzey ve özel yeti alanlarının değerlendirilmesi cerrahi kararı öncesi göz önüne alınan bir diğer çalışmadır. 

Ameliyat esnasında yapılan işlemler var mıdır? 

Elektrokortikografi, ameliyat esnasında nöbet odağı çıkarıldıktan sonra çevre beyin dokusunda epileptik aktivite varlığı araştırmak için yapılan EEG kaydıdır. 

Değerli beyin bölgeleri ameliyat esnasında  uyarılarak , anestezi hafifleten hastada alınan yanıtlara göre belirlenebilir.