Okul Öncesi Çocuklarda Ekran Kullanımı ve Beyin Ak Madde Gelişimi Arasındaki İlişki

3 -5 yaş arası 47 sağlıklı çocukta günde 1 saatten fazla ekran kullanımının, lisan ve okur-yazarlık gelişimi için gerekli beyin ak madde yolaklarının bütünlüğünü mikro düzeyde azalttığı gösterildi (JAMA Pediatrics, 1 Kasım 2019)